Flygbilder

Vi använder flygbildsfotografering som insamlingsmetod för kartproduktion. Från dessa flygfotograferingar finns olika typer av bilder som går att beställa; bland annat ortofoto, snedbilder och vybilder. Fotona från Göteborg är dokumenterat med cirka 12 000 bilder från 1982 och framåt.

Ortofoto

Användningsområden

Ortofoto är ett utmärkt hjälpmedel vid bland annat kartframställning, samhällsplanering, projektering eller som bakgrundskarta i olika sammanhang.

Omfattning

Ortofotot omfattar hela kommunen. Ortofotot är inpassat i referenssystemet SWEREF 99 12 00.

Aktualitet

Senaste ortofoto, som täcker hela Göteborg, är från 2019. Äldre årgångar är 2017, 2015, 2010/11, 2008, 2006, 2003, 2002 och 1998. Det finns också ortofoton över Göteborgs centrala delar från 1942, 1931 i svartvit

Format

Digitalt som tif, jpg, ecw eller pdf. 

Kostnad

Enligt byggnadsnämndens taxa.

Beställning

Fyll i beställningsformuläret på sidan Beställ kartor och geodata.

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter

Snedbilder

Användningsområden

Snedbilderna kan användas vid dokumentation av förändringar i staden eller som illustrationer i trycksaker.

Omfattning

Bilder från centrala Göteborg finns från 2008 och 2010. År 2005, 2006 och 2016 gjordes flygningar över större delen av kommunen

Aktualitet

Anges per bild.

Flyghöjd

Flygning sker på ca 400 m höjd.

Format

Digitalt som tif, jpg eller pdf. 

Kostnad

Enligt byggnadsnämndens taxa.

Beställning

Fyll i beställningsformuläret på sidan Beställ kartor och geodata.

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter

Vybilder

Användningsområden

Vybilderna kan användas som dokumentation av förändringar i staden samt illustrationer i trycksaker.

Omfattning

Utvalda områden fotograferas årsvis. Kontakta geodata för vidare information.

Aktualitet

Aktualiteten anges per bild.

Format

Digitalt som tif, jpg eller pdf. 

Kostnad

Enligt byggnadsnämndens taxa.

Beställning

Fyll i beställningsformuläret på sidan Beställ kartor och geodata.

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter