Beställ kartor och geodata

Du är 1% klar med din beställning

Steg 1 av 4 Påbörjat

Beställning

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.
För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

Upplysning

Beställning av kartor och geodata genom den här tjänsten medför en kostnad. För varje beställning ingås ett avtal för spridning, nyttjanderätt och sekretess. Innan du fortsätter måste du läsa igenom och godkänna dessa villkor. Här hittar du information om kostnad, nyttjanderegler och spridning.

Välj typ av produkt du vill beställa

Välj produktgrupp: Välj en

Geoproduktbeställningar

Lägg till en produkt som du vill beställa

Produkt

Lägg till produkt

Område

Ange geografiskt område för din produkt: Välj en

  Ange koordinater enligt SWEREF991200

Ange hur produkten ska användas

Till exempel projektering, forskning, planering eller modellbygge.

Steg 2 av 4 Ej påbörjat

Välj format och leveranssätt

Steg 3 av 4 Ej påbörjat

Dina uppgifter

Steg 4 av 4 Ej påbörjat

Övriga upplysningar