Beställ kartor och geodata

Här kan du beställa en rad olika geodataprodukter som 3D-data, flygbilder och andra digitala kartor.

Priser och villkor

Priser

Många av våra produkter (exempelvis adresskarta, fastighetskarta, baskarta) går att få som pdf i A4 utan kostnad i från stadsbyggnadskontorets självservicedatorer. Självservicedatorerna är tillgängliga helgfri måndag - fredag 8- 16.30. Läs mer under arkiv och ritningar.

För övriga beställningar tar vi ut en avgift, vill du ha prisuppgift och offert mejla oss på kartor@sbk.goteborg.se.

Se avgifter och taxa för byggnadsnämnden

Nyttjanderätt

Kommunens kartmaterial är skyddat av upphovsrätt. När du beställer kartmaterial har du i de flesta fall bara rätt att använda materialet för ett visst ändamål och under en viss tid. Byggnadsnämndens taxa tillämpas utifrån det. För tryckta kartor betalar du en avgift baserat på antal exemplar (upplaga) och tryckt kartarea i dm2.

Användningstiden

Användningstiden visar hur länge du har rätt att använda kartmaterialet för ditt ärende. Din beställning omfattar inte eventuella uppdateringar för området, så länge vi inte har avtalat det särskilt.

Leveranssätt

Leveranssättet beror på beställningens storlek, i första hand e-post annars efter överenskommelse. Det går att få leverans via ftp-server. Vi mejlar inloggningsuppgifter till dig när du hämtar filen.

Referenssystem

Göteborgs Stad arbetar i koordinatsystemet Sweref 99 12 00 i plan och i höjdsystemet RH2000.

  Gör din beställning

  Via webben

  Beställ kartor och geodata

  Med blankett

  Beställ uttag av kartdatabaser

  Skicka din beställning till kartor@sbk.goteborg.se