Beställ kartor och geodata

Här kan du beställa en rad olika geodataprodukter som 3D-data, flygbilder och andra digitala kartor.

Det här kan du beställa

Följande typer av kartor och geodata kan du beställa:

Produktkatalog för kartor

*Produkten går även att hämta utan kostnad som Öppna data

Priser och villkor

Priser

Många av våra produkter (exempelvis adresskarta, fastighetskarta, baskarta) går att få som pdf i A4 utan kostnad i från stadsbyggnadskontorets självservicedatorer. Självservicedatorerna är tillgängliga helgfri måndag - fredag 8- 16.30. Läs mer under arkiv och ritningar.

För övriga beställningar tar vi ut en avgift, läs mer under avgifter
och taxa för byggnadsnämnden

Nyttjanderätt

Kommunens kartmaterial är skyddat av upphovsrätt. När du beställer kartmaterial har du i de flesta fall bara rätt att använda materialet för ett visst ändamål och under en viss tid. Byggnadsnämndens taxa tillämpas vid beställning av analoga och digitala kartor. För tryckta kartor betalar du en avgift baserat på antal exemplar (upplaga) och tryckt kartarea i dm2.

Användningstiden

Användningstiden visar hur länge du har rätt att använda kartmaterialet för ditt ärende. Din beställning omfattar inte eventuella uppdateringar för området, så länge vi inte har avtalat det särskilt.  

Leveranssätt

Leveranssättet beror på beställningens storlek, i första hand e-post annars efter överenskommelse. Det går att få leverans via ftp-server. Vi mejlar inloggningsuppgifter till dig när du hämtar filen.

Referenssystem

Göteborgs Stad arbetar i koordinatsystemet Sweref 99 12 00 i plan och i höjdsystemet RH2000.

Gör din beställning

Via webben

För beställning av geodata såsom kartor, flygbilder, geoteknik m.m., fyll i beställningsformuläret 

Beställ kartor och geodata

För information om grundvattenmätningar
besök www.vattenigoteborg.se

Med blankett

Beställ uttag av kartdatabaser

Skicka din beställning till kartor@sbk.goteborg.se