Adresskarta

Aktuella och korrekta adresser med koppling till geografin är grundläggande för en rad verksamheter. Adresser knyter samman personer, företag och verksamheter med platser. Till exempel är räddningstjänst, polis, folkbokföring, post och distribution beroende av fungerande adresser för sin verksamhet. På den digitala adresskartan finns fastställda gatunamn och adressnummer med exakt geografiskt läge.


Innehåll

Fastställda gatunamn med beslutade sträckningar, adressnummer, adresstatus (gällande eller reserverad adress), adresspunktens koordinatläge (entré, infart eller övrigt läge) information om osäkert läge samt portgenomgångar. Adressuppgifterna kan med fördel kombineras med bakgrundsinformation som byggnader, fastighetsgränser, gator, vägar med mera.

Användningsområden

Lämplig när du behöver en detaljerad och aktuell lägesredovisning av adressnummer.

Omfattning

Hela kommunen.

Aktualitet

Uppdateras dagligen/löpande.

Kartskala

1:400-1:1000

Format

Tab med flera eller utskrift på papper.  

Kostnad

Enligt byggnadsnämndens taxa.

Beställning

Fyll i beställningsformuläret på sidan Beställ kartor och geodata.

Läs mer om hur kommunen behandlar dina personuppgifter