Olovligt byggande och ovårdade byggnader eller tomter

Anmäl olovligt byggande eller ovårdade byggnader och tomter

Här kan du anmäla om du ser något som du misstänker strider mot bestämmelserna eller kan vara olovligt.

Fastighetsägarens ansvar för olovligt byggande och ovårdade tomter

Om du som fastighetsägare utan lov gör något som behöver anmälan, bygg, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande. Du får heller inte börja bygga något utan startbesked, flytta in i eller använda det du har byggt utan slutbesked.