Tillsyn, olovligt byggande och besiktning

Tillsyn av växtlighet som skymmer sikten

Växtlighet som skymmer sikten i trafiken kan innebära livsfara. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att sköta växtlighet som häckar, buskar och träd på din egen tomt, så att risken för olyckor begränsas. Här hittar du information om vad som gäller.

Tillsyn enligt plan- och bygglagen

Stadsbyggnadsnämnden har ett tillsynsansvar att se till att regler och bestämmelser i plan- och bygglagen följs. Det kan till exempel handla om olovligt byggande, ofta kallat svartbygge, ovårdade tomter eller växtlighet som skymmer sikten. Stadsbyggnadsnämnden har också ett tillsynsansvar att se till reglerna om strandskydd i miljöbalken följs.