Tillsyn, olovligt byggande och besiktning

Ventilation - OVK

OVK står för Obligatorisk Ventilations-Kontroll. OVK görs för att kontrollera om ventilationssystemen fungerar och ger ett fullgott inomhusklimat. Du som är ägare av en byggnad måste anlita en besiktningsman för att utföra en OVK.

Besiktning och tillsyn av hissar och andra motordrivna anordningar

Hissar, liftar och andra motordrivna anordningar ska besiktigas regelbundet.