Räkneexempel på avgifter för byggärenden

Här ser du några exempel på vilken avgift du kan få betala för olika byggåtgärder, som att bygga till ditt hus.

Räkneexempel

Observera att detta bara är exempel och att kostnader kan tillkomma (till exempel om du behöver ett tekniskt samråd) eller tas bort (till exempel om du bygger långt från tomtgräns och en utstakning inte krävs). Tidsbegränsat och permanent lov är samma kostnad.

Om du ansöker om flera åtgärder i samma ansökan som är samma typ, exempelvis bygglovpliktiga, blir det billigare än om du gör flera ansökningar.

Alla räkneexempel utgår från att du följer detaljplan enligt taxan. I vissa fall kan det tillkomma en planavgift när du bygger nytt. Detta beror på när detaljplan är gjord och om den är finansierad i förväg (då betalar du inte) eller du behöver betala när du använder byggrätten. Fråga din handläggare om det är planavgift på din fastighet.

Här kan du läsa mer om vad det är som kostar och var för det kostar:

Beskrivning av avgifter i ett byggärende

 • En- och tvåbostadshus - nybyggd villa

  Nybyggnad villa
  Åtgärd Avgift 
  Normal nybyggnadskarta 8 580 kr
  Bygglov 15 840 kr
  Startbesked (genomförande)  24 420 kr
  Grovutstakning 3 960  kr
  Finutstakning 7 920  kr
  Lägeskontroll 4 620 kr
  Summa 65 340  kr

 • En- och tvåbostadshus - komplementbyggnad (attefall)

  Komplementbyggnad (attefall)
  Åtgärd Avgift
  Enkel nybyggnadskarta
  3 960 kr 
  Startbesked (genomförande)
  7 920 kr
  Grovutstakning
  3 960 kr*
  Finutstakning 7 920 kr
  Lägeskontroll 4 620 kr
  Summa 28 380 kr

  *Grovutstakning är frivilligt och kan användas för att komma igång med markarbeten såsom exempelvis schaktning och sprängning. 


 • En- och tvåbostadshus - tillbyggnad, attefallstillbyggnad

  Tillbyggnad, attefallstillbyggnad
  Åtgärd Avgift
  Enkel nybyggnadskarta
  3 960 kr
  Startbesked (genomförande) 7 920 kr
  Utstakning  6 600 kr
  Lägeskontroll 3 960 kr
  Summa 22 440 kr • En- och tvåbostadshus - mindre fasadändring (till exempel fönsterbyte eller ommålning)

  Mindre fasadändring (till exempel fönsterbyte eller ommålning)
  Bygglov 2 640 kr
  Startbesked (genomförande) 1 980 kr
  Summa 4 620 kr • En- och tvåbostadshus - plank eller mur

  Plank eller mur
  Enkel nybyggnadskarta 3 960 kr
  Bygglov 3 960 kr
  Startbesked (genomförande) 1 980 kr
  Utstakning  ca 4 000 kr (timdebitering)
  Lägeskontroll ca 4 000 kr (timdebitering)
  Summa
  17 900 kr


 • Företag - balkonger, fler än fem på samma flerbostadshus

  Balkonger, fler än fem på samma flerbostadshus
  Bygglov, utan tekniskt samråd 7 260 kr
  Startbesked (genomförande) 5 940 kr
  Summa
  13 200 kr


 • Företag - göra om en lokal till en restaurang 101–500 kvadratmeter

  Göra om en lokal till en restaurang 101–500 kvadratmeter
  Enkel nybyggnadskarta  3 960 kr (vid uteservering)*
  Annat ändamål, bygglov utan tekniskt samråd 12 540 kr
  Annat ändamål, startbesked (genomförande) 6 600 kr
  Skylt, liten påverkan lov 3 960 kr  50 % = 1980 kr*
  Skylt, startbesked (genomförande) 2 640 kr  50 % = 1320 kr*
  Uteservering, lov 7 260 kr  50 % = 3630 kr*
  Uteservering, startbesked (genomförande) 7 260 kr  50 % = 3630 kr*
  Summa
  33 660 kr

  *Frivilligt • Företag - nybyggnad av lagerlokal 501–1000 kvadratmeter

  Nybyggnad av lagerlokal 501–1000 kvadratmeter
  Normal nybyggnadskarta 8 580 kr
  Bygglov 12 540 kr
  Startbesked (genomförande) 12 540 kr
  Grovutstakning  7 920 kr*
  Finutstakning  11 880 kr
  Lägeskontroll 7 920 kr
  Summa
  61 380 kr

  *Grovutstakning är frivilligt och kan användas för att komma igång med markarbeten såsom exempelvis schaktning och sprängning.