Ansök om strandskyddsdispens

Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i och under vattnet. Syftet är att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara den som äger marken.

Information och regler

Så här gör du

 1. Fyll i blanketten

  Ansök om strandskyddsdispens
 2. Skicka eller lämna dina handlingar till:

  Stadsbyggnadskontoret,
  Box 2554,
  403 17 Göteborg.

  Eller lämna hos Stadsbyggnadskontorets kundservice, Köpmansgatan 20, entréplan. När det är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.