Ansök om strandskyddsdispens

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddszonen omfattar både land, vatten och undervattensmiljö. Här ansöker du om strandskyddsdispens.

Information och regler

Så här gör du

 1. Fyll i blanketten

   Ansök om strandskyddsdispens
 2. Skicka eller lämna dina handlingar till:

  Stadsbyggnadskontoret,
  Box 2554,
  403 17 Göteborg.

  Eller lämna hos Stadsbyggnadskontorets kundservice, Köpmansgatan 20, entréplan. När det är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.