Ansök om strandskyddsdispens

Strandskyddet finns för att säkerställa att vi alla har tillgång till våra stränder och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växter som finns vid vattnet och på land runt omkring.

Strandskyddzonen omfattar både land, vatten och miljön under vattnet. Strandskyddet utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. Vi behov kan Länsstyrelsen utvidga strandskyddszonen till 300 meter.

Information och regler

Innan du ansöker är det viktigt att du läser igenom vilka regler som gäller för strandskydd.

Regler för strandskydd

Så här gör du

Ansök via e-tjänst


E-tjänst för ansökan om strandskyddsdispens

Ansök via blankett


     Ansök om strandskyddsdispens

Skicka eller lämna dina handlingar till:

Stadsbyggnadsförvaltningen,
Box 2554,
403 17 Göteborg.

Eller lämna hos stadsbyggnadsförvaltningens kundservice, Köpmansgatan 20, entréplan. När det är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.