Strandskydd och strandskyddsdispens

Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig generellt 100 meter upp på land och lika långt ut i och under vattnet. På känsliga platser kan strandskyddet vara utökat upp till 300 meter, på några platser kan det vara borttaget. Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde.

Regler för strandskydd

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddszonen omfattar både land, vatten och undervattensmiljö. Strandskyddet utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. Vid behov, för att säkerställa något av strandskyddets syften, kan Länsstyrelsen utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter.

Ansök om strandskyddsdispens

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddszonen omfattar både land, vatten och undervattensmiljö. Här ansöker du om strandskyddsdispens.