Per och Alma Olssons fond - Bästa byggnadsverket i stan

Varje år delar Per och Alma Olssons fond ut pris till den byggaktör vars byggnadsverk bäst uppfyller fondens krav på en god gestaltad livsmiljö med särskild vikt på estetiska, miljömässiga och användarvänliga lösningar. Förutom byggnader är det även möjligt att ge förslag på andra byggnadsverk som till exempel broar, dammar och parker.

Ett pris till glädje för andra

Per och Alma Olsson fond är ett litet byggnadspris, men det enda i sin kategori som delas ut av Göteborgs Stad. Det är ett pris som verkligen lyfter fram ett byggnadsverks alla kvaliteter och inte bara utformningen. Priset består av en plakett och minst 10 000 kronor som ska användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra.

Nominera och motivera ditt förslag

Vem som helst kan lämna in förslag på byggnadsverk som tagits i bruk året innan. Du kan lämna förslag med motivering i mitten på september (vi annonserar i sociala medier när det är dags). Därefter gör juryn sin bedömning och åker ut på platsbesök under oktober-november.

De föreslagna byggnadsverken kungörs i slutet av november i både pressmeddelande och i sociala medier. Vinnande byggnadsverk kungörs i mitten på december via pressmeddelande och sociala medier. 

Vinnande byggnadsverk utnämns av en jury som består av fem "konstförståndiga ledamöter" och utses enligt testamentet enligt följande:

  • två ledamöter från stadsfullmäktige (i dag kommunfullmäktige)
  • en ledamot från byggnadsnämnden
  • en ledamot från Tekniska samfundets i Göteborg avdelning för husbyggnadskonst
  • en ledamot från styrelsen från Göteborgs museum (i dag kulturnämnden).

Göteborgs bästa byggnad, 2020 och 2019

Historien bakom Per och Almas fond

Per och Alma Olsson var ett barnlöst grosshandlarpar som i sitt testamente från 1926 donerade 100 000 kronor till Göteborgs Stad att via en fond varje år delas ut till "den byggaktör som under nästföregående år färdigställt det eller de byggnadsverk som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav".

Filer och dokument