Följ ditt digitala byggärende

Genom att logga in med din e-legitimation kan du följa ditt byggärende, som du tidigare sökt via webben. När det händer något i ditt ärende får du en avisering via sms eller mejl, men för att se vad som hänt måste du logga in.

Logga in Ny ansökan via Mittbygge

Logga in i e-tjänsten för att ansöka om ett nytt byggärende

Följ och komplettera ditt pågående ärende

Logga in i e-tjänsten för pågående ärende

Hur du loggar in

För att du ska kunna logga in behöver du ha tillgång till e-legitimation. Uppge ditt personnummer och följ sedan instruktionerna från ditt bank id.

Återkoppling

Återkoppling sker löpande under ärendets gång till den mejladress och telefonnummer som du angett vid ansökan. Skulle du av någon anledning behöva byta kontaktuppgifter vänligen kontakta då din handläggare. 

Bekräftelse och kompletteringar 

När ditt ärende registrerats får du ett sms eller mejl att du har fått ett ärendenummer och att en handläggare är tilldelad dig. Din handläggare kommer under handläggningen meddela all information samt eventuella kompletteringskrav till dig.

Du kompletterar enkelt ditt ärende genom att logga in på e-tjänsten Bygg komplettera inför huvudbeslut 

Beslut

När beslutet tas, kommer du få ett meddelande att något hänt i ditt ärende. Du kommer få ett mejl med en länk där du enkelt kan hämta ditt beslut.

Kontakt med din handläggare

Du kan alltid lämna ett meddelande direkt till din handläggare. Du skickar meddelande via e-tjänsten Bygg meddelande till handläggare