När behövs bygglov?

Ibland behövs bygglov, ibland inte. Vad gäller egentligen för plank? Hur ser reglerna ut för Attefallshus? Läs mer om när du behöver bygglov.

Behöver du bygglov? - ABC

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, lokal eller bostad. Dessutom krävs oftast bygglov för fasadförändringar, skyltar, murar, plank och inglasning av balkonger. Du behöver också söka bygglov om en lokal eller bostad tillkommer, samt om du tänkt inreda en vind. Tänk på att det finns arbeten som inte kräver bygglov men som är anmälningspliktiga.

Altan, staket, plank och friggebod

På den här sidan hittar du information om vanliga åtgärder som inte alltid kräver bygglov. Gäller det en- eller tvåbostadshus får du till exempel sätta upp staket eller lägre plank, bygga skärmtak, mur eller friggebod, så länge du följer vissa regler. En del altaner är också bygglovsbefriade.

Att inreda lägenhet på vind

Om du vill inreda vinden i ett befintligt flerbostadshus till bostäder behöver du ansöka om bygglov. Innan du ansöker om bygglov är det flera saker du behöver tänka på.

Bygga takterrass

Nya takterrasser ska vara väl utformade och anpassade efter byggnadens förutsättningar och arkitektur. Olika lösningar passar sig beroende på husets byggnadsstil, vilket kulturhistoriskt värde byggnaden har för området, med mera.