Ny lag ska ge kortare handläggningstider för bygglov

Den 1 januari 2019 ändrades plan- och bygglagen vilket innebär ett ökat krav på att kommuner ska fatta beslut inom de maximala handläggningstiderna. För att kunna leva upp till kraven ändrar vi våra rutiner.

Reglerna för hur lång handläggningstiden får vara gäller sedan tidigare och innebär att stadsbyggnadskontoret ska fatta beslut inom tio veckor för lov och förhandsbesked och inom fyra veckor för ärenden som kräver anmälan. Om handläggningstiden överskrids kommer avgiften för sökande att reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka.

Handläggningstiden startar när ansökan kommer in, men skjuts fram om vi får in nya handlingar i ärendet. Vi har tre veckor på oss att be dig komplettera din ansökan om handlingar saknas. Handläggningstiden räknas då från när samtliga handlingar kommit in. Om du själv väljer att skicka in nya handlingar, ändras också handläggningstiden och räknas från när de nya handlingarna kommit in.

Varje ärende är unikt och de olika momenten i handläggningen skiljer sig därför åt. För att ge en överblick, har vi gjort några filmer som visar exempel på hur stegen kan se ut under olika förutsättningar.