Bygglovets gång

Vad händer med en ansökan som skickas in? Vad är det egentligen som granskas och kommer grannarna få lämna synpunkter? Läs om din ansökans resa från det att den skickas in till att beslut fattas.

Bygglovets gång steg för steg

Välj steg i bygglovsprocessen för att se vilka regler som gäller.

När ansökans resa är klar börjar själva byggtiden. Läs mer under Från Byggstart till inflyttning om processen mellan bygglovets laga kraft-datum och byggets slutdatum.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för en fullständig bygglovansökan är upp till 10 veckor, men kan i särskilda fall förlängas med ytterligare 10 veckor. De flesta lovansökningar som följer detaljplanens bestämmelser får ett beslut inom 6 veckor.

Varje ärende är unikt och de olika momenten i handläggningen skiljer sig därför åt. För att ge en överblick, har vi gjort några filmer som visar exempel på hur stegen kan se ut under olika förutsättningar.