Bygglovprocessen

Från tanke till färdigt bygge. Här kan du ta del av de olika stegen i processen, från planering till den dag då ditt byggprojekt är klart att användas. I Göteborg är det stadsbyggnadskontoret som ansvarar för handläggning av bygglov.

Resan från tanke till färdigt bygge börjar med planering. Ta reda på dina förutsättningar att göra drömmen sann. Kan jag bygga det jag tänkt på den fastigheten? Fungerar det rent tekniskt?

Vad händer med en ansökan som skickas in? Vad är det egentligen som granskas och kommer grannarna få lämna synpunkter? Läs om din ansökans resa från det att den skickas in till att beslut fattas.

Kan jag verkligen börja bygga när bygglovet är beslutat? Vad är ett startbesked? Behöver jag skicka in fler handlingar? Vem ansvarar för vad och vad gör jag om jag vill ändra på något under byggandets gång? Läs om processen från byggstart till inflyttning