Beställ digitala bygglovhandlingar

Både privatpersoner och företag kan beställa bygglovhandlingar via vår e-tjänst. En beställning rekommenderas om du behöver många handlingar på en eller ett par fastigheter. Vid en beställning gör arkivet inget urval bland handlingarna. Vi levererar de digitala bygglovhandlingar som finns registrerade på den fastighetsbeteckning som du anger i din beställning.

Information

Priser


Priset är 307 kronor per fastighetsbeteckning oavsett hur många ärenden som fastighetsbeteckningen innehåller. Om du exempelvis beställer två fastighetsbeteckningar blir kostnaden totalt 614 kronor.

Observera att varje fastighetsbeteckning du anger räknas som en egen beställning när vi fakturerar dig.

Det går även bra att betala med swish. Betalning görs till arkivets swishnummer
123 219 53 29. Märk din betalning med beställningsdatum och fastighetsbeteckning.

Leverans

Bygglovhandlingarna skickas med posten till den adress du anger i din beställning. Det är viktigt att du uppger rätt adress som beställningen ska skickas till, om beställningen ska skickas till ett företag måste företaget stå med i leveransadressen.

Filerna skickas på USB eller CD och levereras i formatet tiff, vilket är samma format som vi använder på stadsbyggnadskontoret. De sparade handlingarna ordnas i mappar sorterade i tidsföljd. Om du beställer bygglovhandlingar på mer än en fastighetsbeteckning placeras varje fastighets beställning i en egen mapp. En beställning behandlas inom fem arbetsdagar. Vid stora eller svåra beställningar kan det ta längre tid, vi kontaktar då dig. Fakturan levereras separat i slutet av nästa månadsslut efter din beställning skickats.

  Så här gör du

  1. För att gör en beställning behöver du veta gatuadressen till den eller de fastigheter beställningen gäller.
  2. Du behöver också fastighetsbeteckningen på den eller de fastigheter beställningen gäller. Se bifogad pdf för hjälp att hitta fastighetsbeteckningar till gatuadresser:
   Från gatuadresser till fastighetsbeteckning
  3. Om du är företagare behöver du företagets organisationsnummer
  4. Om du är företagare behöver du företagets faktureringsadress
  5. Beställ digitala handlingar på webben