Komplettera ditt byggärende

Har du glömt någon handling eller har du fått ett meddelande från oss att vi saknar något för att kunna handlägga ditt ärende? Det finns flera sätt du kan komplettera ditt ärende på.

Innan du skickar in din bygglovsansökan är det bra att du tittar igenom våra checklistor med exempelritningar för 

Handlingar saknas eller behöver förbättras

En begäran om komplettering är ett brev vi skickar där det står vilka handlingar som saknas för att din ansökan ska räknas som fullständig. Uppskattad handläggningstid är tio veckor från den dag då alla dina handlingar har kommit in till oss.

Komplettera din ansökan digitalt

Du kan enkelt komplettera din ansökan med ytterligare underlag. Via e-tjänsten Komplettera inför lov, förhandsbesked, anmälan och strandskydd. kan du själv ladda upp de handlingar som saknas eller som du vill tillföra ärendet.  

Skicka per post eller lämna in dina handlingar

Du kan posta dina handlingar till:
Stadsbyggnadskontoret
Box 2554
40317 Göteborg

Du kan också lämna in dina handlingar i vår kundservice som du hittar på Köpmansgatan 20, entréplan. Är kundservice stängd hittar du en brevlåda utanför vår dörr där du kan lämna dina handlingar. När hela huset är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.

Vilka handlingar behövs i ansökan?

Innan du skickar in din bygglovsansökan är det bra att du tittar igenom våra checklistor med exempelritningar för att vara säker på att alla handlingar som behövs är med och för att se hur en ritning ska se ut.