E-tjänster bygga, riva och förändra

Här hittar du alla e-tjänster för ärenden som har med bygglov att göra. I våra e-tjänser kan du ansöka om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens, samt gör anmälan för byggåtgärder som kräver startbesked.

E-tjänster

För dig som bygger

Söka bygglov och andra åtgärder

Följ mina byggärenden

Meddelande till min handläggare

Komplettera inför lov, förhandsbesked, anmälan och strandskydd

Om du har fått ett bygglov och ska bygga/bygger

Komplettera inför startbesked

Begäran om slutbesked

Komplettera inför slutbesked

Se och hämta beslut

Se mina beslut 

Se beslut på din fastighet

För dig som granne och sakägare

Grannar och sakägare: lämna synpunkter

Grannar och sakägare: ta del av beslut

Företag: Lämna synpunkter som granne

Företag: Ta del av beslut som granne

Tillsynsanmälan

Anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) eller miljöbalken

Anonym anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) eller miljöbalken

Kartor


Beställ nybyggnadskarta

Mätning

 Beställ utstakning och lägeskontroll

 Beställ mätuppdrag

Bank-ID

För att ansöka loggar du in med bank-ID. Söker du för ett företag kommer du kunna ange det i tjänsten, men du loggar alltid in med ditt personliga bank-ID för kunna ansöka och sedan följa ärendet. Om du har skyddad identitet ska du alltid söka via pappersblankett.

Handlingar som krävs

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du bifoga ritningar och handlingar i e-tjänsten. Ritningarna du bifogar ska vara fackmannamässigt utförda.

Checklistor och exempelritningar det här behöver du i din ansökan. 

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om bygglov. Avgiften beräknas enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Läs mer på sidan avgifter och taxa för att bygga