Ansök om bygglov och andra byggärenden

Du kan välja att ansöka digitalt eller via pappersblankett. Ta gärna del av vår film som visar vad du behöver tänka på när du gör din ansökan på webben.

Många vill bygga i Göteborg – det kan ta lite längre tid att få bygglov

16 oktober 2018

Just nu tar vi emot många bygglovansökningar i Göteborg. Därför kan tyvärr dröja 1-2 månader innan en handläggare kan börjar arbeta med din ansökan, även om vi jobbar extra hårt för att lösa detta.

Det finns en risk att ditt ärende inte får ett beslut inom tio veckor från det att ärendet är komplett. Vi beklagar förseningarna och gör allt vi kan för att behandla ditt ärende så snart som möjligt.

Din ansökan kan behandlas snabbare om den är fullständig och inlämnad digitalt. Använd gärna våra checklistor för byggärenden som stöd. Läs mer om våra förändrade rutiner kring bygglovärenden.

Här ansöker du

Ansök här

När du startar din digitala ansökan kommer du till en sida utanför goteborg.se.

Om du har skyddad identitet ska du alltid söka via pappersblankett.

Att tänka på när du ansöker

Se gärna vår film om vad du behöver tänka på när du ansöker om bygglov och andra byggärenden.

När du ansöker behöver du:

  • en giltig e-legitimation
  • din fastighetsbeteckning, till exempel Nordstaden 15:12.
  • fackmässigt utförda ritningar i digital form, gärna i pdf-format. Filerna får inte överstiga 15 megabyte/fil. Större filer kan göra att din ansökan inte registreras. Går det inte att komprimera filerna kan du ansöka digitalt och skickar sedan in ritningarna med posten.
  • Observera att du måste bifoga varje enskild ritning i en separat pdf.
  • Fakturaadress och uppgifter om det är någon annan än du som söker som ska faktureras.

Ansöker du via pappersblankett istället?

Ansöker du via vår e-tjänst behöver du ingen ansökningsblankett

Ansökan för byggärenden

Information om ansökan

  • Din ansökningsblankett måste vara ifylld och underskriven.
  • Ritningarna ska vara fackmässigt utförda och alla handlingar i ansökan ska märkas med aktuell fastighetsbeteckning.
  • Handlingarna ska lämnas in i ett exemplar.

Format på ritningar?

A3 (29,7 cm x 42,0 cm)
A4 (21,0 cm x 29,7 cm).
Vid större projekt ska en omgång vara i; A1 (59,4 cm x 84,1 cm), vikta till A4, samt en omgång i A3.

Skicka eller lämna dina handlingar

Per post: Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 40317 Göteborg

På plats: Lämna handlingarna till vår kundservice som du hittar på Köpmansgatan 20, entréplan. Är kundservice stängd hittar du en brevlåda utanför vår dörr där du kan lämna dina handlingar. När hela huset är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.

Alla beslut debiteras

Alla beslut debiteras, även avslag och avvisade ansökningar. Återtar du din ansökan innan beslut, debiteras du inget. Din ansökan kan avvisas, om vi inte har fått in efterfrågade kompletteringar inom utsatt tid. Läs mer under avgifter och taxa.

För snabbare hantering av ditt ärende var noga med vem som är mottagare av fakturan. Söker du som privatperson skickas fakturan till din hemadress. Söker du som ombud, ska det framgå i ansökan vem som är fakturamottagare och dennes fakturauppgifter.

Observera att signering med personligt e-legitimation automatisk gör dig som sökande i ärendet om inget annat anges. Det innebär att fakturan kommer ställas till dig personligen även då du anger dig själv i ansökan som ombud men saknar fakturauppgifter.