Ansök om bygglov och andra byggärenden

Du kan välja att ansöka digitalt eller via pappersblankett.


Ansök om bygglov digitalt 

Checklista inför ansökan

 • en giltig e-legitimation
 • din fastighetsbeteckning, till exempel Nordstaden 15:12.
 • fackmässigt utförda ritningar i digital form, gärna i PDF. Filerna får inte överstiga 15 MB/fil. Större filer kan göra att din ansökan inte registreras. Går det inte att komprimera filerna kan du ansöka digitalt och sedan skicka in ritningarna med posten.
 • Ta del av checklistor och exempelritningar för att ta reda på vilka handlingar du behöver skicka in.
 • Observera att du måste bifoga varje enskild ritning i en separat pdf.
 • Fakturaadress och uppgifter om det är någon annan än du som söker som ska faktureras.

Göra en ny ansökan

Här kan du göra en ny ansökan som startar ett nytt ärende. När du startar din digitala ansökan länkas du till en sida utanför goteborg.se, till e-tjänsten Minutbygg. Om du har skyddad identitet ska du alltid söka via pappersblankett. 

Starta e-tjänsten och gör en ny ansökan 

Följ eller komplettera ett redan pågående ärende samt ta del av beslut

I denna tjänst kan du följa och komplettera ditt pågående ärende, oavsett om du ansökt på webben eller via blankett. Du kan även ta del av ett beslut, både som sökande men också som kontrollansvarig och som granne.

Starta e-tjänsten och följ ditt ärende, komplettera och ta del av beslut

Ansök om bygglov via pappersblankett

Checklista

 • Din ansökningsblankett måste vara ifylld och underskriven.
 • Ritningarna ska vara fackmässigt utförda och alla handlingar i ansökan ska märkas med aktuell fastighetsbeteckning.
 • Handlingarna ska lämnas in i ett exemplar.

Format på ritningar?

 • A3 (29,7 cm x 42,0 cm)
 • A4 (21,0 cm x 29,7 cm).
 • Vid större projekt ska en omgång vara i; A1 (59,4 cm x 84,1 cm), vikta till A4, samt en omgång i A3.

Skicka eller lämna dina handlingar på plats  

Vår postadress är: Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 40317 Göteborg. Är du på plats, lämna då handlingarna till vår kundservice på Köpmansgatan 20, entréplan. Är kundservice stängd hittar du en brevlåda utanför vår dörr där du kan lämna dina handlingar. När hela huset är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.

Ansökan 

Alla beslut debiteras

Alla beslut debiteras, även avslag och avvisade ansökningar. Återtar du din ansökan i ett tidigt skede innan beslut, debiteras du inget. Din ansökan kan avvisas, om vi inte har fått in efterfrågade kompletteringar inom utsatt tid. Läs mer under avgifter och taxa.

I beslut om lov som omfattas av detaljplaner som antagits 1987 och efter har kommunen rätt att ta ut en planavgift. Kontakta stadsbyggnadskontoret för mer information om planavgifter. Du kan även läsa om planavgifter i byggnadsnämndens taxa. Läs mer under avgifter och taxa.

För snabbare hantering av ditt ärende var noga med vem som är mottagare av fakturan:

 • Söker du som privatperson skickas fakturan till din hemadress.
 • Söker du som ombud, ska det framgå i ansökan vem som är fakturamottagare och dennes fakturauppgifter.

Observera att signering med personligt e-legitimation automatisk gör dig som sökande i ärendet om inget annat anges. Det innebär att fakturan kommer ställas till dig personligen även då du anger dig själv i ansökan som ombud men saknar fakturauppgifter.