Ansök om bygglov och andra byggärenden

Du kan välja att ansöka digitalt eller via pappersblankett.

Ny lag ska ge kortare handläggningstider

14 december 2018

Den 1 januari 2019 ändrades plan- och bygglagen vilket innebär ett ökat krav på att kommuner ska fatta beslut inom de maximala handläggningstiderna. För att kunna leva upp till kraven ändrar vi våra rutiner.

Läs mer om lagändringen

Läs mer om vad du ska tänka på innan du bygger

Så här kan de olika stegen se ut när du anmäler åtgärder som inte kräver bygglov, t ex attefallshus och eldstäder.

Så här kan de olika stegen se ut när du ansöker om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked

Här ansöker du

Ansök här

När du startar din digitala ansökan kommer du till en sida utanför goteborg.se.

Om du har skyddad identitet ska du alltid söka via pappersblankett.

Att tänka på när du ansöker

När du ansöker behöver du:

  • en giltig e-legitimation
  • din fastighetsbeteckning, till exempel Nordstaden 15:12.
  • fackmässigt utförda ritningar i digital form, gärna i pdf-format. Filerna får inte överstiga 15 megabyte/fil. Större filer kan göra att din ansökan inte registreras. Går det inte att komprimera filerna kan du ansöka digitalt och skickar sedan in ritningarna med posten.
  • Observera att du måste bifoga varje enskild ritning i en separat pdf.
  • Fakturaadress och uppgifter om det är någon annan än du som söker som ska faktureras.

Ansöker du via pappersblankett istället?

Ansöker du via vår e-tjänst behöver du ingen ansökningsblankett

Ansökan för byggärenden

Information om ansökan

  • Din ansökningsblankett måste vara ifylld och underskriven.
  • Ritningarna ska vara fackmässigt utförda och alla handlingar i ansökan ska märkas med aktuell fastighetsbeteckning.
  • Handlingarna ska lämnas in i ett exemplar.

Format på ritningar?

A3 (29,7 cm x 42,0 cm)
A4 (21,0 cm x 29,7 cm).
Vid större projekt ska en omgång vara i; A1 (59,4 cm x 84,1 cm), vikta till A4, samt en omgång i A3.

Skicka eller lämna dina handlingar

Per post: Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 40317 Göteborg

På plats: Lämna handlingarna till vår kundservice som du hittar på Köpmansgatan 20, entréplan. Är kundservice stängd hittar du en brevlåda utanför vår dörr där du kan lämna dina handlingar. När hela huset är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.

Alla beslut debiteras

Alla beslut debiteras, även avslag och avvisade ansökningar. Återtar du din ansökan innan beslut, debiteras du inget. Din ansökan kan avvisas, om vi inte har fått in efterfrågade kompletteringar inom utsatt tid. Läs mer under avgifter och taxa.

För snabbare hantering av ditt ärende var noga med vem som är mottagare av fakturan. Söker du som privatperson skickas fakturan till din hemadress. Söker du som ombud, ska det framgå i ansökan vem som är fakturamottagare och dennes fakturauppgifter.

Observera att signering med personligt e-legitimation automatisk gör dig som sökande i ärendet om inget annat anges. Det innebär att fakturan kommer ställas till dig personligen även då du anger dig själv i ansökan som ombud men saknar fakturauppgifter.