Ansök om bygglov och andra byggärenden

Här ansöker du om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens, samt gör anmälan för byggåtgärder som kräver startbesked. Du kan välja att ansöka digitalt eller med pappersblankett.

Det kan ta lite längre tid att få bygglov

27 maj 2020

Just nu hanterar vi många bygglovansökningar i Göteborg. Det kan tyvärr dröja 1-2 veckor innan en handläggare kan börja arbeta med din ansökan, även om vi jobbar extra hårt för att lösa detta.

Din ansökan kan behandlas snabbare om den är komplett och inlämnad digitalt. Använd gärna våra checklistor med exempelritningar för byggärenden som stöd.


Om din ansökan är komplett får du ditt beslut snabbare. Det är därför viktigt att du förbereder ansökan väl innan du skickar in den.