Ansök om bygglov och andra byggärenden

Här ansöker du om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens, samt gör anmälan för byggåtgärder som kräver startbesked. Du kan välja att ansöka digitalt eller med pappersblankett.

Det kan ta lite längre tid att få beslut

27 augusti 2021

Just nu hanterar vi många ansökningar om bygglov och startbesked i Göteborg. Vi arbetar så effektivt vi kan för att hantera alla ärenden, men det kan dröja tills du får en handläggare tilldelad i ditt ärende. Vi beklagar väntetiden och tackar för ditt tålamod.

Din ansökan behandlas snabbare om den är komplett och inlämnad digitalt. Använd gärna våra checklistor med exempelritningar för byggärenden som stöd. Ska du ha tekniskt samråd eller slutsamråd? Skicka in handlingar senast en vecka före ditt bokade samråd, så hjälper du oss att behandla ditt ärende snabbare.

Om din ansökan är komplett får du ditt beslut snabbare. Det är därför viktigt att du förbereder ansökan väl innan du skickar in den.

 • Förbered ansökan

  Innan du ansöker

  När du är redo att ansöka

  • En giltig e-legitimation.
  • Din fastighetsbeteckning, till exempel Nordstaden 15:12.
  • Fackmässigt utförda ritningar i digital form, gärna i PDF. Filerna får inte överstiga 15 MB/fil. Större filer kan göra att din ansökan inte registreras. Går det inte att komprimera filerna kan du ansöka digitalt och sedan skicka in ritningarna med posten.
  • Observera att du måste bifoga varje enskild ritning i en separat PDF.
  • Fakturaadress samt fakturamottagare, om vi ska fakturera någon annan än den som söker lov.
  • Har du skyddad identitet eller ska söka bygglov för en fastighet som berörs av byggnadssekretess? Då måste du ansöka via vår pappersblankett.

  Filmer som visar de olika stegen inför anmälan/ansökan

  Så här kan de olika stegen se ut när du anmäler åtgärder som inte kräver bygglov, t ex attefallshus och eldstäder.

  Så här kan de olika stegen se ut när du ansöker om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked

  Debitering

  Vi debiterar alla beslut, även avslag och avvisade ansökningar. Vi tar inte betalt om du återtar din ansökan i ett tidigt skede innan beslut. Din ansökan kan avvisas, om vi inte har fått in efterfrågade kompletteringar inom utsatt tid. Läs mer under avgifter och taxa.

  Kommunen har rätt att ta ut en planavgift i samband med beslut om lov, om fastigheten omfattas av en detaljplan som antagits 1987 och senare. Kontakta stadsbyggnadskontoret för mer information om planavgifter. Du kan även läsa om planavgifter i byggnadsnämndens taxa. Läs mer under avgifter och taxa.

  Var noga med vem som är mottagare av fakturan. Om fakturauppgifterna stämmer, kan vi hantera ditt ärende snabbare:

  • Söker du som privatperson kommer vi att skicka fakturan till din hemadress.
  • Söker du som ombud, ska en annan fakturamottagare anges i ansökan.

  Om du signerar med personlig e-legitimation blir du som sökanden i ärendet automatiskt betalningsansvarig, om inget annat anges. Det innebär att fakturan kommer att ställas till dig personligen, även om du i ansökan inte skriver in fakturauppgifter samt anger att du är ombud.

 • Ansök digitalt

  Här kan du göra en ny ansökan som startar ett nytt ärende. När du startar din digitala ansökan länkas du till en sida utanför goteborg.se, till e-tjänsten Minutbygg. Om du har skyddad identitet ska du alltid söka via pappersblankett. 

  Starta e-tjänsten och ansök om bygglov 

 • Ansök med blankett

  Pappersblankett ansökan byggärenden

  Ansökan byggärenden

  Checklista

  • Din ansökningsblankett behöver vara ifylld och underskriven.
  • Ritningarna ska vara fackmässigt utformade och alla handlingar i ansökan ska märkas med aktuell fastighetsbeteckning.
  • Handlingarna ska lämnas in i ett exemplar.

  Format på ritningar?

  • A3 (29,7 cm x 42,0 cm)
  • A4 (21,0 cm x 29,7 cm).
  • Vid större projekt ska en omgång vara i; A1 (59,4 cm x 84,1 cm), vikta till A4, samt en omgång i A3.

  Skicka eller lämna dina handlingar på plats  

  Vår postadress är: Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 40317 Göteborg. Är du på plats, lämna då handlingarna till vår kundservice på Köpmansgatan 20, entréplan. Är kundservice stängd hittar du en brevlåda utanför vår dörr där du kan lämna dina handlingar. När hela huset är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.