Om anmälningspliktiga arbeten

Ska du installera en braskamin eller eldstad eller kanske riva en bärande vägg? Funderar du över Attefallsreglerna? Ofta behöver du anmäla ditt arbete till stadsbyggnadskontoret och få ett startbesked innan byggstart.

Vad är anmälningspliktiga arbeten?

Det finns arbeten som inte kräver bygglov, men som istället kräver en anmälan till stadsbyggnadskontoret. Om en åtgärd är lovpliktig ska du ansöka om bygglov. Om så är fallet ska du inte lämna in en ansökan om anmälningspliktig åtgärd eller anmälan om bygglovbefriad åtgärd (Attefall).

Tänk också på att vissa åtgärder är anmälningspliktiga även om de görs i en bygglovbefriad byggnad. Det kan till exempel handla om installation av vatten och avlopp eller en braskamin, i en friggebod.