Anmälningspliktiga arbeten

Ska du installera en braskamin eller eldstad eller kanske riva en bärande vägg? Funderar du över Attefallsreglerna? Ofta behöver du anmäla ditt arbete till stadsbyggnadsförvaltningen och få ett startbesked innan byggstart.

Ombyggnad och ändring

Ska du installera en braskamin eller eldstad eller kanske riva en bärande vägg? Funderar du över Attefallsreglerna? Ofta behöver du anmäla ditt arbete till stadsbyggnadsförvaltningen och få ett startbesked innan byggstart.

Attefallsregler

De bygglovbefriade åtgärderna innebär att du kan bortse från detaljplanens bestämmelser och till exempel bygga på mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen. Men du behöver ett startbesked innan du börjar bygga. Därför ska du skicka en anmälan med tillhörande handlingar till stadsbyggnadsförvaltningen.

Braskamin och eldstad

Har du planer på att installera en braskamin eller eldstad? Innan du gör det behöver du anmäla arbetet till stadsbyggnadsförvaltningen.

Anmäl installation av vatten och avlopp eller fettavskiljare​

När du installerar vatten och avlopp eller fettavskiljare måste du först anmäla det till stadsbyggnadsförvaltningen.