Till sidans huvudinnehåll

Pågående vatten- och avloppsarbeten


Här kan du se var vi arbetar med vatten- och avloppsledningar just nu. Vi arbetar hela tiden med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet. Har ditt dricksvatten varit avstängt ska du alltid spola ur kranen tills vattnet är kallt och klart, innan du dricker det eller använder det i matlagning.

Läs mer om dricksvattnets kvalitet här.

Tyvärr kan det uppstå störningar i trafiken under arbetet, men vi jobbar för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Björkekärr

Törvedsgatan och Rödvedsgatan

Arbetet påbörjas: Vecka 17, 2023
Arbetet beräknas vara klart: Sommaren 2023
Typ av arbete: Byte av dricksvattenledningar
Kontaktperson: Vår arbetsledare Martin Svensson, 031-368 74 02, eller Mathias Hedengran hos vår entreprenör ANLAB.


Björlanda

Från Skra Bro till Östergärde

Arbetet påbörjas: vecka 34, 2021
Arbetet beräknas vara klart: 2024
Typ av arbete: Tre pumpstationer byggs och vatten- och tryckspillvattenledningar ska läggas. Skra Bro vatten- och avloppspumpstation påbörjas augusti 2021, klart oktober 2023. Östergärde avloppspumpstation påbörjas oktober 2021, klart oktober 2023.
Kontaktperson: Byggledare för Kretslopp och vatten, Christoffer Jarhäll,031-368 73 48, och Janne Hammo, 031-368 70 94.


Ovan, röd markering: Etapp 1, från Skra Bro.


Ovan, blå markering: Etapp 2, Östergärde.

Eriksberg

Celsiusgatan

Typ av arbete: Vi lägger dricksvatten- och dagvattenledning
Arbetet startar: Vecka 24
Arbetet förväntas vara klart: Första kvartalet 2024
Kontaktpersoner: Byggledare för Kretslopp och vatten, Tord Björk,
031-368 72 52, och Mark & Energibyggarna AB, platschef
Jacob Jaeger, 0705-25 67 07


Hisings Backa

Kavaljersgatan, Körkarlens gata, Mårbackagatan och Ekebygatan

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: Hösten 2022
Arbetet beräknas vara klart: Hösten 2024
Kontaktperson: Andreas Tengros, arbetsledare på Kretslopp och vatten andreas.tengros@kretsloppochvatten.goteborg.se , eller personal på plats.


Hovås

Hovås båthamn

Typ av arbete: Ny dagvattenledning
Arbetet startar: Vecka 47
Arbetet förväntas vara klart: Våren 2024
Kontaktpersoner: Byggledare för Kretslopp och vatten, Rolf Keasson, 031-368 27 48, och Per Jacobsson hos vår entreprenör LPE Sverige AB, 031-42 55 39, eller personal på platsen


Kortedala

Kalendervägen, Månadsgatan och Timgatan

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledningar
Arbetet startar: Våren 2023
Arbetet förväntas vara klart: Vintern 2024
Kontaktpersoner: Rikard Kristensson, 031-368 71 09, och vår personal på platsen


Kungsladugård

Birgittagatan, Carnegiegatan, Hägergatan, Jaegerdorffsplatsen, Kustroddaregatan, Lilla Gatan, Slottsskogsgatan, Svanebäcksgatan och Tranegatan

Typ av arbete: Förnyelse av vattenledningar
Arbetet startar: Våren 2023
Arbetet förväntas vara klart: Våren 2024
Kontaktpersoner: Byggledare för Kretslopp och vatten, Rolf Keasson, 031-368 27 48, och platschefen för vår entreprenör (VMA), Emil Sandelius, 073 843 11 57.

Från Västra Kyrkogården till Älvsborgsgatan via Strandridaregatan och Majstångsgatan

Typ av arbete: Avledning och separering av dagvatten
Arbetet startar: Oktober 2021
Arbetet förväntas vara klart: Hösten 2022
Kontaktpersoner: Hanna Helin, Kretslopp och vatten hanna.helin@kretsloppochvatten.goteborg.se


Kyrkbyn

Håkansgatan-Trekantsgatan-Enekullagatan

Typ av arbete: Vi lägger ny dricksvattenledning
Arbetet startar: Vecka 5
Arbetet förväntas vara klart: Sommaren 2023
Kontaktpersoner: Vår arbetsledare Ramazan Görgülü, 031-368 71 94, eller vår personal på platsen.


Kålltorp

Delsjövägen och Virginsgatan

Arbetet påbörjas: augusti 2021
Arbetet beräknas vara klart: oktober eller november 2021
Typ av arbete: Rörarbeten för att minska överflödsvatten i avloppet
Kontaktperson: Byggledare för Kretslopp och vatten, Tord Björk, 031-368 72 52, och platschef för BAB, Marcus Granfors, 0706-000181


Lorensberg

Chalmersgatan, Teatergatan, Götabergsgatan, Storgatan, Vasagatan och Kristinedalsgatan

Typ av arbete: Renovering av huvudavloppsledning
Arbete påbörjas: Vecka 16
Arbetet beräknas vara klart: Vecka 18
Kontaktperson: Byggledare för Kretslopp och vatten, Fredrik Johansson, 031-368 70 18; platschef för Aarsleff som utför arbetet, Anders Karlsson, 0709-413 444, eller personal på platsen.

Lunden

Nobelplatsen

Arbetet startar: Oktober 2023
Arbetet beräknas vara klart: Våren 2024
Typ av arbete:  Nybygge av VA-anläggning
Kontaktperson: Byggledare för Kretslopp och vatten, Christoffer Jarhäll, 031-368 73 48, och arbetsledare för vår entreprenör Annebergs bygg, Viktor Karlsson.


Lärjedalen

Mellan Gamlestadsvägen, Hjällbovägen och Lärjeån

Typ av arbete: Bygge av dagvattendamm och av brunnar och ledningar för omledning och rening av dagvatten. Brunns- och ledningsarbeten görs ungefär inom det lilamarkerade området och beräknas var klart i februari 2024. Byggandet av dagvattendammen görs inom det röda området och beräknas starta februari 2024 och pågå till hösten 2024.
Projektet startar: oktober 2023
Arbetet beräknas vara klart: hösten 2024
Kontaktpersoner: Byggledare för Kretslopp och vatten, Rolf Keasson,031-368 27 48.


Masthugget

Andra Långgatan, nära Järntorget

Arbetet påbörjas: Januari 2022
Arbetet beräknas vara klart: Mars 2022
Typ av arbete: Omläggning av avloppsledning.
Kontaktperson: Byggledare för Kretslopp och vatten, Samira Chavoshi, 031-368 27 38 och platschef för entreprenören LPE, Branco Rusinski, 0739-42 55 69.

Prästgårdsängen

Danska Vägen och Prästgårdsgatan

Typ av arbete: Förnyelse av ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, fiber och el i ett gemensamt projekt mellan Göteborg stad, Göteborg energi och Skanova
Arbetet startar: Juni 2023
Arbetet beräknas vara klart: vintern 2023/2024
Kontaktpersoner: Byggledare för Kretslopp och vatten, Rolf Keasson 031-368 27 48


Rödbo

Jordfallsvägen, Ellesbovägen och Vedbackavägen

Typ av arbete:  Vi lägger nya VA-ledningar och bygger ny spillvattenpumpstation.
Arbetet startar: Januari 2023
Arbetet förväntas vara klart: Juni 2024
Kontaktpersoner: Bo Rönngård, Kretslopp och vatten, 031-368 74 63, och Daniel Hermansson hos vår entreprenör VMA AB, 070-542 33 88.Skår

Gång- och cykelbanan mellan Boråsleden och husen på Gulsparvsgatan

Typ av arbete: Omläggning och dubblering av huvudvattenledning
Arbetet startar: Januari 2021
Arbetet förväntas vara klart: Månadsskiftet april/maj 2022
Kontaktpersoner: Mark & Energibyggarna AB, arbetsledare Tobias Johansson 073-698 92 54.


Tolered

Södra Fjädermolnsgatan 2

Arbetet påbörjas: Vecka 44, 2023
Arbetet beräknas vara klart: Vecka 47, 2023
Typ av arbete: Byte av dricksvattenledningar
Kontaktperson: Vår arbetsledare Gert Figoni, 070-518 80 42

 


Torslanda

Noleredsvägen

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet påbörjas: Vecka 22
Arbetet beräknas vara klart: Vintern 2023
Kontaktperson: Arbetsledare Stefan Gustafsson, 031-368 70 26, eller vår personal på arbetsplatsen.

Spårekärrsgatan–Röds Sörgård–Röds Lekevall–Nordhagsvägen

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: Oktober 2023
Arbetet förväntas vara klart: Hösten 2024
Kontaktpersoner: Arbetsledare Ramazan Görgülü, 031-368 71 94, eller vår personal på arbetsplatsen

Tuve

Norumshöjd

Arbetet påbörjas: Vecka 44 2023
Arbetet beräknas vara klart: tidigt sommaren 2024
Typ av arbete: Byte av dricksvattenledningar
Kontaktperson: Vår Byggledare Martin Svensson, 031-368 74 02, eller Fredrik Larsen hos vår entreprenör Pollex AB.


Åkered

Violettgatan

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: Mars/april 2022
Arbetet förväntas vara klart: Sommaren 2022
Kontaktpersoner: Josephine Stockman, Kretslopp och vatten, 031-368 70 36, och för firman som gör arbetet, Fredrik Larsen, Pollex, 0705-98 30 42, eller personal på platsen.

Pågående projekt utöver vatten- och avloppsarbeten

Det grävs och byggs mycket i Göteborg just nu. Här kan du läsa mer om pågående projekt, utöver vatten- och avloppsarbeten:

Få information om akuta störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om driftstörningar, som exempelvis akuta vattenavstängningar. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Här kan du läsa mer och registrera dig för att få sms vid vattenavstängningar.

Kontakta Kretslopp och vatten

Har du synpunkter eller frågor om pågående vatten- och avloppsarbeten så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}