Till sidans huvudinnehåll

Pågående vatten- och avloppsarbeten

Här kan du se var vi arbetar med vatten- och avloppsledningar just nu. Vi arbetar hela tiden med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet. Har ditt dricksvatten varit avstängt ska du alltid spola ur kranen tills vattnet är kallt och klart, innan du dricker det eller använder det i matlagning.

Läs mer om dricksvattnets kvalitet här.

Annedal-Linné

Linnéplatsen Dag Hammarskjöldsleden

Arbetet startar: April 2024
Arbetet beräknas vara klart: Juli 2024
Typ av arbete: renovering av avloppsledning
Kontaktperson: Byggledare för Kretslopp och vatten, Marin Svensson, 031-368 74 02; platschef för Avloppsrallarna som gör arbetet, Andreas Lindquist, 070- 927 96 08, eller personal på platsen.


Bergsjön

Merkuriusgatan och Stjärnbildsgatan

Arbetet startar: Mars 2022
Arbetet beräknas vara klart: Augusti 2024
Typ av arbete:  Förnyelse av dricksvattenledning
Kontaktperson: Byggledare för Kretslopp och vatten, Eglinor Zaimi, 031-365 00 00. Arbetet görs av vår entreprenör Pollex.


Björkekärr

Kärnvedsgatan

Typ av arbete: byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: hösten 2024
Arbetet förväntas vara klart: vinter 2024
Kontaktperson: kommer senare


Björlanda

Från Skra Bro till Östergärde

Arbetet påbörjas: vecka 34, 2021
Arbetet beräknas vara klart: 2024
Typ av arbete: Tre pumpstationer byggs och vatten- och tryckspillvattenledningar ska läggas. Skra Bro vatten- och avloppspumpstation påbörjas augusti 2021, klart oktober 2023. Östergärde avloppspumpstation påbörjas oktober 2021, klart oktober 2023.
Kontaktperson: Byggledare för Kretslopp och vatten, Christoffer Jarhäll,031-368 73 48, och Janne Hammo, 031-368 70 94.


Ovan, röd markering: Etapp 1, från Skra Bro.


Ovan, blå markering: Etapp 2, Östergärde.

Centrum

Korsningen Viktoriagatan/Storgatan

Typ av arbete: Vi lägger ny dricksvattenledning
Arbetet startar: Februari 2024
Arbetet förväntas vara klart: April 2024
Kontaktpersoner: Vår byggledare Tord Björk, 031-368 72 52,  och Henrik Svensson på LP Entrepenad, 031-334 28 16. 


Donsö

Rävstensvägen

Typ av arbete: byte av dricksvattenledning och spillvattenledning
Arbetet startar: januari 2024
Arbetet förväntas vara klart: våren 2024
Kontaktperson: Eglinor Zaimi, Kretslopp och vatten, eglinor.zaimi@kretsloppochvatten.goteborg.se, och Niklas Feher hos vår entreprenör VK AB, niklas.feher@vkab.nu.


Eriksberg

Celsiusgatan

Typ av arbete: Vi lägger dricksvatten- och dagvattenledning
Arbetet startar: Vecka 24
Arbetet förväntas vara klart: Första kvartalet 2024
Kontaktpersoner: Byggledare för Kretslopp och vatten, Tord Björk,
031-368 72 52, och Mark & Energibyggarna AB, platschef
Jacob Jaeger, 0705-25 67 07


Haga

Haga Nygata

Typ av arbete: byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: januari 2024
Arbetet förväntas vara klart: våren 2024
Kontaktperson: Tommy Axelsson, tommy.axelsson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Hisings Backa

Kavaljersgatan, Körkarlens gata, Mårbackagatan och Ekebygatan

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: Hösten 2022
Arbetet beräknas vara klart: Hösten 2024
Kontaktperson: Tommy Axelsson, arbetsledare på Kretslopp och vatten, eller personal på plats.


Hovås

Hovås båthamn

Typ av arbete: Ny dagvattenledning
Arbetet startar: Vecka 47
Arbetet förväntas vara klart: Våren 2024
Kontaktpersoner: Byggledare för Kretslopp och vatten, Rolf Keasson, 031-368 27 48, och Per Jacobsson hos vår entreprenör LPE Sverige AB, 031-42 55 39, eller personal på platsen


Högsbo

Fyrkgången

Arbetet påbörjas: Vecka 21 2024
Arbetet beräknas vara klart: Höst 2024
Typ av arbete: Byte av dricksvattenledningar
Kontaktperson: Vår Byggledare Marcus Lindgren, 073-221 98 75, eller Fredrik Larsen hos vår entreprenör Pollex AB.


Högsbo industriområde

Axel Adlers Gata/Axel Adlers kammare

Arbetet påbörjas: Vecka 49, 2023
Arbetet beräknas vara klart: Vecka 8, 2024
Typ av arbete: Byte av dricksvattenledningar, rivning av kammare och sanering av marken runt omkring och rening av länsvatten.
Kontaktperson: Vår arbetsledare Philip Elvhammar, 072-855 33 56

Axel Adlers Gata

Arbetet påbörjas: Mars 2024
Arbetet beräknas vara klart: Sommaren 2024
Typ av arbete: Byte av dricksvattenledningar
Kontaktperson: Marcus Lidgren, byggledare, 073-221 98 75


Olof Asklunds Gata

Arbetet startar: Oktober 2023
Arbetet beräknas vara klart: December 2024
Typ av arbete: Nybygge av VA-anläggning
Kontaktperson: Byggledare för Kretslopp och vatten, Martin Svensson, 031-368 74 02, och arbetsledare för vår entreprenör HA Bygg, Patrick Lilja.


Järnbrott

Gnistgatan

Arbetet påbörjas: Vecka 19, 2024
Arbetet beräknas vara klart: Vecka 27, 2024
Typ av arbete: Byte av dricksvattenledningar med rörspräckning som metod. Schakt i servisanslutningar, mottagning och startgropar.
Kontaktperson: Vår arbetsledare Tommy Axelsson, 070-762 66 61


Kortedala

Kalendervägen, Månadsgatan och Timgatan

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledningar
Arbetet startar: Våren 2023
Arbetet förväntas vara klart: Vintern 2024
Kontaktpersoner: Rikard Kristensson, 031-368 71 09, och vår personal på platsen


Kungsladugård

Birgittagatan, Carnegiegatan, Hägergatan, Jaegerdorffsplatsen, Kustroddaregatan, Lilla Gatan, Slottsskogsgatan, Svanebäcksgatan och Tranegatan

Typ av arbete: Förnyelse av vattenledningar
Arbetet startar: Våren 2023
Arbetet förväntas vara klart: Våren 2024
Kontaktpersoner: Byggledare för Kretslopp och vatten, Rolf Keasson, 031-368 27 48, och platschefen för vår entreprenör (VMA), Emil Sandelius, 073 843 11 57.

Gröna Vallen, Mariagatan, Peter Bagges Gata, Svanebäcksgatan, och Slottsskogsgatan

Typ av arbete: Förnyelse av vattenledningar
Arbetet startar:  Januari 2024
Arbetet förväntas vara klart: Hösten 2024
Kontaktpersoner: Byggledare för Kretslopp och vatten, Rolf Keasson, 031 368 27 48, och platschef för vår entreprenör (VMA), Emil Sandelius, 073 843 11 57


Lärjedalen

Mellan Gamlestadsvägen, Hjällbovägen och Lärjeån

Typ av arbete: Bygge av dagvattendamm och av brunnar och ledningar för omledning och rening av dagvatten. Brunns- och ledningsarbeten görs ungefär inom det lilamarkerade området och beräknas var klart i februari 2024. Byggandet av dagvattendammen görs inom det röda området och beräknas starta februari 2024 och pågå till hösten 2024.
Projektet startar: oktober 2023
Arbetet beräknas vara klart: hösten 2024
Kontaktpersoner: Byggledare för Kretslopp och vatten, Rolf Keasson,031-368 27 48.

Masthuggskajen

Vid Johannesplatsen och Isaac Béens Plats

Typ av arbete: Förnyelse av ledningar för vatten och avlopp för att öka kapaciteten. Arbetet görs vardagar kl 7-19 och nattarbeten planeras till andra veckan i april (v 15). Arbetena medför buller från gräv- och borrmaskin.
Arbetet startar: Mars 2024
Arbetet beräknas vara klart: Maj 2024
Kontaktpersoner: Kretslopp och vattens byggledare Tord Björk, tord.bjork@kretsloppochvatten.goteborg.se, och vår entreprenören BAB:s platschef: Rolf Johansson, 0706-000 185.


Arbetsområdet är inom den röda markeringen på bilden.

Prästgårdsängen

Danska Vägen och Prästgårdsgatan

Typ av arbete: Förnyelse av ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, fiber och el i ett gemensamt projekt mellan Göteborg stad, Göteborg energi och Skanova
Arbetet startar: Juni 2023
Arbetet beräknas vara klart: vintern 2023/2024
Kontaktpersoner: Byggledare för Kretslopp och vatten, Rolf Keasson 031-368 27 48


Rödbo

Jordfallsvägen, Ellesbovägen och Vedbackavägen

Typ av arbete:  Vi lägger nya VA-ledningar och bygger ny spillvattenpumpstation.
Arbetet startar: Januari 2023
Arbetet förväntas vara klart: Juni 2024
Kontaktpersoner: Bo Rönngård, Kretslopp och vatten, 031-368 74 63, och Daniel Hermansson hos vår entreprenör VMA AB, 070-542 33 88.Skår

Gång- och cykelbanan mellan Boråsleden och husen på Gulsparvsgatan

Typ av arbete: Omläggning och dubblering av huvudvattenledning
Arbetet startar: Januari 2021
Arbetet förväntas vara klart: Månadsskiftet april/maj 2022
Kontaktpersoner: Mark & Energibyggarna AB, arbetsledare Tobias Johansson 073-698 92 54.


Torslanda

Gabriels Lycka

Arbetet startar: maj 2024
Arbetet beräknas vara klart: juli 2024
Typ av arbete: omläggning av avloppsledningar på grund av problem med översvämningar
Kontaktperson: Byggledare för Kretslopp och vatten, Patrik Holmqvist, 031-368 71 69; platschef för VKAB som utför arbetet, Niklas Fehér, 070- 972 82 34, eller personal på platsen

Karta över projektområdet kommer.


Nolerdsvägen, etapp 2

Typ av arbete: byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: januari 2024
Arbetet förväntas vara klart: vintern 2024
Kontaktperson: Stefan Gustafsson


Noleredsvägen, etapp 3

Typ av arbete: byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: våren 2024
Arbetet förväntas vara klart: hösten 2025
Kontaktperson: Stefan Gustafsson


Spårekärrsgatan–Röds Sörgård–Röds Lekevall–Nordhagsvägen

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: Oktober 2023
Arbetet förväntas vara klart: Hösten 2024
Kontaktpersoner: Arbetsledare Ramazan Görgülü, 031-368 71 94, eller vår personal på arbetsplatsen

Tuve

Norumshöjd

Arbetet påbörjas: Vecka 44 2023
Arbetet beräknas vara klart: tidigt sommaren 2024
Typ av arbete: Byte av dricksvattenledningar
Kontaktperson: Vår Byggledare Martin Svensson, 031-368 74 02, eller Fredrik Larsen hos vår entreprenör Pollex AB.Pågående projekt utöver vatten- och avloppsarbeten

Det grävs och byggs mycket i Göteborg just nu. Här kan du läsa mer om pågående projekt, utöver vatten- och avloppsarbeten:

Få information om akuta störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om driftstörningar, som exempelvis akuta vattenavstängningar. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Här kan du läsa mer och registrera dig för att få sms vid vattenavstängningar.

Kontakta Kretslopp och vatten

Har du synpunkter eller frågor om pågående vatten- och avloppsarbeten så kan du kontakta oss.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}