Till sidans huvudinnehåll

Anmäl skada

Steg 1 av 1 Påbörjat

Uppgifter

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.

Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad.

Typ av skada

Typ av skada Välj en

Till övriga skador räknas fordonsskador, markbeläggning, häckar, staket och murar som skadats när Kretslopp och vatten har utfört arbete.

Typ av översvämning Välj minst en

Adressuppgifter

En fastighetsbeteckning består av ett traktnamn och ett nummer, till exempel "Majorna 181:33".

Är skadedrabbad någon annan än fastighetsägaren? Välj en

Ange fullständigt namn på den skadedrabbade

Är du kund hos Kretslopp och vatten?
Kontaktuppgifter till skadedrabbad

Om annan än skadedrabbad

Ange ett korrekt telefonnummer. Exempel format 031-123456, 0700-123456

Ange en korrekt e-postadress.

En kopia av anmälan kommer att skickas till den angivna e-postadressen.

Översvämning, händelseförlopp och omfattning

När inträffade skadan?
När upptäckte ni skadan?
Regnade det i samband med översvämningen? Välj en
Har fastigheten en pump installerad för att avleda avloppsvatten till huvudledningen? Välj en
Fungerade pumpen normalt vid händelsen? Välj en
Hur kom vattnet in? Välj minst en

Markera alla tillämpliga sätt

Beskriv så utförligt du kan ytan som är översvämmad. Till exempel vilken typ av rum/användning det gäller, vilken typ av väggar och golv har skadats, har lösöre skadats på någon yta/vad i så fall, ungefärlig ålder på golv och väggar som skadats? Bifoga gärna bilder på skadade ytor och lösöre.

Känner ni till om någon grannfastighet drabbats? Välj en

Beskriv skadan så utförligt du kan. Bifoga foton, ritningar eller rita egna skisser där drabbade brunnar/toaletter/annat är markerade.

Ange övrig information om skadan som kan vara väsentlig.

Övrig skada

Ange fullständigt namn på den skadedrabbade

Kontaktuppgifter till skadedrabbad

Om annan mottagare än den skadedrabbade

Adress dit formuläret skickas

Ange ett korrekt telefonnummer. Exempel format 031-123456, 0700-123456

Ange en korrekt e-postadress.

En kopia av anmälan kommer att skickas till den angivna e-postadressen.

När inträffade händelsen?

Motivera varför ni anser att Kretslopp och vatten är ansvariga

Beskriv skadan så utförligt du kan. Bifoga foton, ritningar eller rita egna skisser där drabbade brunnar/toaletter/annat är markerade.

Ange övrig information om skadan som kan vara väsentlig.

${loading}