Till sidans huvudinnehåll

Titthålet i Korsgatan


Det första du gör på morgonen är troligen att tända ljuset och vrida på kranen. Med Titthålet i Korsgatan vill vi visa det arbete som gör det möjligt att få el och vatten till våra hus och lägenheter i Göteborg.


Foto: Peter Svenson

Vad finns under gatan?

Under Göteborgs gator döljer sig ett nätverk av kablar och rör. Du kan likna det med ett blodomlopp som förser staden med de tjänster som krävs för att ett modernt samhälle ska fungera. Här ger vi dig möjlighet att se de kablar, ledningar och rör som förser staden med el, värme, kyla, gas, optofiber och dricksvatten samt tar hand om avloppsvatten när du använt det.

Vattenledningsnätet  i Göteborg är 176 mil långt. Dricksvattnet produceras i något av Göteborgs två vattenverk, Alelyckan och Lackarebäck. Vattnet som används kommer från Göta älv och Delsjöarna. Varje dygn produceras 170 miljoner liter hälsosamt och gott dricksvatten åt göteborgarna.

Längst ner i marken ligger Göteborgs 250 mil långa avloppsledningsnät . Det finns två olika typer av avloppsvatten: spillvatten och dagvatten.
Spillvattnet kommer från bostäder, sjukhus, skolor och industrier och är vatten från dusch, tvätt, disk, toaletter och alla andra ställen där vatten används. Spillvattnet leds till Ryaverket på Hisingen för att renas och slutligen släppas ut i havet.
Dagvatten är regn och snö som rinner av hustak och gator och når dagvattenledningarna via gatubrunnar. Därefter leds dagvattnet till närmaste vattendrag eller till Ryaverket.

Elnätet  i Göteborg är 650 mil långt och större delen är nedgrävt under marken, skyddat mot väder och vind. Det gör oss mindre sårbara vid oväder och bidrar till att det är ovanligt med strömavbrott i Göteborg.

Fjärrvärmenätet  i Göteborg är 130 mil långt och drygt 90 procent av flerfamiljshusen i staden värms med hjälp av fjärrvärme. Fjärrvärmeverket pumpar ut varmt vatten genom ett nät av underjordiska ledningar. Vattnet leds in i hyreshus, villor, kontor och affärer och värmer husen och tappvattnet. Sedan förs det avkylda vattnet tillbaka till fjärrvärmeverket där det värms upp på nytt.

Fjärrkyla  är en enkel, säker och ren kylmetod som bygger på samma idé som fjärrvärme och som distribueras på samma sätt, i ett slutet kretslopp. Men istället för ett fjärrvärmeverk är det Göta älvs kalla vatten som är källan till fjärrkylan.

Via Göteborgs 30 mil långa gasnät  levererar vi naturgas som främst används för industriprocesser. En mindre del av naturgasen används även för uppvärmning och matlagning. Göteborg Energi arbetar även med att framställa biogas och i dagsläget används biogasen i första hand som fordonsbränsle.

Optofibernätet  används till att skicka och ta emot datasignaler för internet, telefoni och tv.

Arkeologiska fynd

I gropen kan du också se arkeologiska fynd, bland annat delar av en kyrkogårdsmur från 1645. Läs mer om detta på riksantikvariets webbplats .

Hitta till Titthålet

Du hittar Titthålet på Korsgatan i centrala Göteborg, bakom Domkyrkan.


Titthålet är ett samarbete mellan Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad och Göteborg Energi .

Kontaktuppgifter Kretslopp och vatten

Kontaktuppgifter Göteborg Energi


Kontakta Kretslopp och vatten om du har frågor

Har du synpunkter eller frågor om Titthålet så kan du kontakta Kretslopp och vatten, telefon 031-365 00 00 eller Göteborg Energi, 031- 62 62 62.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Vår kundservice når du på:

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vatten", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}