Till sidans huvudinnehåll

Varifrån kommer ditt dricksvatten?


Göteborg har två vattenverk - Alelyckan vid Lärjeholm och Lackarebäck söder om Delsjömotet. Vilket vattenverk du får ditt dricksvatten från beror på var i stan du bor. Men ursprungligen kommer det från norska fjällvärlden.

På vattnets väg genom vattenverken förädlas råvattnet till dricksvatten genom sedimentation och avskiljning av partiklar, organiskt material och mikroorganismer - bakterier, virus och parasiter. Därefter filtreras vattnet genom aktivt kol för att ta bort finare partiklar samt lukt- och smakämnen. För ytterligare reduktion av mikroorganismer behandlas vattnet på Alelyckans vattenverk med ultraviolett ljus (UV-ljus) och på Lackarebäcks vattenverk genom filtrering i ultrafilter (UF). Innan vattnet pumpas ut på rörnätet och hem till din kran justeras pH-värdet till en nivå som skyddar ledningarna och en låg klordos tillsätts för att skydda mot bakterietillväxt.

Från norska fjällen till Göta Älv

Men innan vattnet har nått våra båda vattenverk har det runnit ända från norska fjällen, via Vänern och Göta älv, till våra vattenintag.  Se filmen om vattnets väg från fjäll till vattenkran .


Nordöstra Göteborg samt centrala och östra Hisingen försörjs i huvudsak med dricksvatten från Alelyckans vattenverk. Om du bor i södra eller sydöstra Göteborg, eller i södra skärgården, får du i huvudsak ditt dricksvatten från Lackarebäcks vattenverk. Centrala staden och västra Hisingen försörjs normalt med dricksvatten från båda vattenverken.

Vi utreder Mjörn som ett framtida komplement till Göta Älv

Lerums kommun och Göteborgs Stad utreder just nu tillsammans ett planerat råvattenuttag för dricksvattenproduktion från sjön Mjörn. Båda kommunerna behöver kunna försörja en växande befolkning med vatten; Lerum behöver en råvattenkälla Gråbo, och Göteborg behöver ett komplement till Göta Älv.


Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}