Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Skydda dig mot källaröversvämning


När det regnar mycket och vattnet inte hinner rinna undan kan det leda till källaröversvämning. Du som fastighetsägare kan skydda dig mot källaröversvämningar på olika sätt.

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från Kretslopp och vatten uppväger aldrig de olägenheter och skador du drabbas av.

Det är alltid bra att...

 • kontrollera din försäkring
 • kontrollera att stuprör, brunnar och dräneringsrör är rensade och i bra skick
 • rensa dagvattenbrunnar och diken från löv och skräp så att regnvattnet kan rinna undan
 • kontakta Kretslopp och vatten om det är stopp i dagvattenbrunnar
 • placera saker som du förvarar i källaren på hyllor för att undvika att dina saker skadas
 • inte förvara fuktkänsliga saker i källaren
 • överväg att lägga igen golvbrunnar om de inte fyller någon funktion längre.

Om du drabbas av källaröversvämning...

 • flytta fuktkänsliga saker om det är möjligt
 • bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna (se dock till att eventuell dräneringspump blir strömförsörjd så att den inte stannar)
 • skaffa hjälp med länspumpning
 • var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten
 • dokumentera händelsen med foton och skisser
 • kontakta ditt försäkringsbolag
 • ordna hjälp med skadereglering och uttorkning (vanligen försäkringsbolaget)
 • anmäl översvämningen till Kretslopp och vatten .

Kretslopp och vatten lägger ned mycket arbete på att löpande förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt ta bort riskerna för källaröversvämning. I vår broschyr Viktigt att veta om källaröversvämningar kan du läsa mer om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och vad du kan göra för att öka skyddet mot översvämning. Vi ger också råd om hur du bör agera vid en översvämning. Här kan du läsa mer om hur du kan ta hand om regnvattnet vid din fastighet .

Kontakta kretslopp och vattens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}