Till sidans huvudinnehåll

Avlopp

Avloppsvatten är ett samlingsnamn på vatten som är påverkat av samhället, vatten som har använts. Genom att vi alla tar ansvar för vad som spolas ner i avloppet bidrar vi till bättre miljö och avloppsrening.

Tänk på vad du spolar ner

Här kan du läsa om vad du ska göra med giftiga ämnen och avfall som inte hör hemma i avloppet. Din insats gör skillnad. Med enkla handlingar i vardagen hjälper du till att bidra till friskt vatten, rena hav och sjöar.

Inget fett i avloppet

Fett hör inte hemma i avloppet. Försök alltid att ta hand om fettrester vid matlagning och släng dem i soporna istället.

Vad är avloppsvatten?

För att samhället ska fungera och vi ska hålla oss friska är det viktigt att vårt avlopp leds bort och renas på ett miljövänligt sätt.

Gryaab renar avloppsvattnet

Gryaab ansvarar för driften av Ryaverket och renar avloppsvatten från kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal och Partille. Göteborgs andel av avloppsvatten till Ryaverket är 80 procent.

Swimmingpool, badtunna och utomhusspa

Har du en swimmingpool, badtunna eller ett utomhusspa på din tomt? Ska du installera en swimmingpool på din tomt? Då finns det några saker du måste tänka på.

Lätt trycksatta avlopp - LTA-pump

I fastigheter där avloppsrören av olika orsaker inte kan fungera med självfall används lätt trycksatta avlopp – LTA – för att pumpa avloppsvattnet till det kommunala spillvattennätet. Fastighetens LTA-pump med avstängningsventil är Kretslopp och vattens egendom och sköts av vår personal, men fastighetsägaren har ansvar för driften av LTA-anläggningen.

Orenat avloppsvatten

Ibland händer det att avloppsvatten rinner ut orenat från Göteborgs Stads avloppsnät. Om det inte beror på en läcka kan det vara för att våra rör inte kunnat svälja allt avloppsvatten på grund av till exempel kraftiga regn – dagvatten – som översvämmat systemet.
${loading}