Till sidans huvudinnehåll

Dagvattentaxa


Göteborgs kommunfullmäktige tar varje år beslut om nya avgifter för dagvatten. Här kan du se dagvattentaxan för år 2022. År 2023:s dagvattenavgifter hittar du i pdf:erna. Vi lägger snart in den nya taxan i tabellerna.

Brukningsavgiften delas upp i dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Du betalar bara för de tjänster du utnyttjar. Har du ingen dagvattenanslutning till det kommunala nätet betalar du inte heller för det. Detta medför att en del kommer att få betala mer, andra mindre för sina VA-tjänster.

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor.

Fast avgift för dagvatten

För småhusfastighetbetalas fast avgift enligt ”småhus” i tabellen nedan. När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar dagvattenservisbetalar varje fastighet en småhusavgift.

Den fasta avgiften för övrig fastighet baseras på servisledningens dimension. Avgiften är i kronor per servisanslutning och år.

Servicedimension dagvatten

Kronor per serviceanslutning och år

 

Utan moms

Med moms

Småhus

1 748

2 185

0-160 mm

6 990

8 737

175-180 mm

8 979

11 224

200 mm

10 979

13 724

215-225 mm

15 728

19 660

250 mm

16 721

20 901

300-315 mm

27 959

34 949

350 mm

38 059

47 573

375-380 mm

43 691

54 613

400 mm

49 709

62 137

450 mm

62 911

78 639

500 mm

77 668

97 085

600 mm

111 843

139 804

800 mm

198 834

248 542

1000 mm

310 673

388 342

1200 mm

447 370

559 212

2000 mm

1 242 697

1 553 372

Dagvatten från allmän plats

Avgift för dagvatten från sådan allmän platsmark som är avsedd för hela stadens behov betalas av den som förvaltar marken. Avgiften baseras på hur stor yta som är ansluten till den allmänna anläggningen och om ytan är hårdgjord eller inte.

För hårdgjord yta är priset 2,18 kr per kvadratmeter och för ej hårdgjord yta 0,81 kr per kvadratmeter, båda utan moms.

Avgiften är i kronor för dagvatten från allmän plats.

Förbindelsepunktsavgift V / S

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Småhus

64 000

80 000

qn 2,5

165 000

206 250

qn 6

398 000

497 500

qn 10

664 000

830 000

DN 50

830 000

1 037 500

DN 80

2 123 000

2 653 750

DN 100

3 187 000

3 983 750

Tomtyteavgift

Avgiften är 90 kr/m2 tomtyta utan moms och 112,50 kr/m2 tomtyta med moms.

VA-taxorna som pdf:er

Här är anläggningsavgifterna för VA som pdf:

Vatten och avlopp anläggningsavgifter 2022

VA-anläggningsavgifter 2023

Här är VA-taxan med brukningsavgifter, och andra avgifter:

Vatten och avlopp brukningsavgifter 2022

VA-brukningsavgifter 2023

Här har vi i ett häfte sammanfattat det viktigaste av vad du som fastighetsägare bör veta om hur dagvatten ska kopplas:
Har du kopplat ditt dagvatten rätt?

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice

Har du synpunkter eller frågor om dagvattentaxa så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}