Till sidans huvudinnehåll

Var ligger VA-ledningarna?

Ledningskollen har koll på var stadens VA-ledningar finns.


Ledningsanvisning för privatpersoner

Vill du veta var VA-ledningarna du söker ligger ska du gå in på Ledningskollen. Det är en webbtjänst där du kommer i kontakt med alla ledningsägare som har ledningar i det aktuella området. Ange att du vill ha ledningsanvisning så kontaktar ledningsägarna dig. Antingen får du en karta över ledningarna eller så kommer ledningsägaren och märker ut ledningarna på plats.

Kretslopp och vatten märker inte ut ledningarna på plats utan skickar en karta i PDF-format där det framgår var VA-ledningarna ansluter till din fastighet.

Kretslopp och vatten har i regel inga ledningar på privat tomtmark. Fastighetsägaren ansvarar för servisledningar till och med en halv meter utanför fastighetsgränsen. Dessa kan vara redovisade i fastighetens bygglov. Vänd dig till stadsbyggnadskontorets kundservice för mer information.

Ledningsanvisning för företagare

Lägesinformation för konsulter, projektörer eller entreprenad hittar du här.


Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Vill du veta var VA-ledningarna ligger ber vi dig gå in på länken Ledningskollen ovan.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}