Till sidans huvudinnehåll

Swimmingpool, badtunna och utomhusspa


Har du en swimmingpool, badtunna eller ett utomhusspa på din tomt? Ska du installera en swimmingpool på din tomt? Då finns det några saker du måste tänka på.

Återströmningsskydd

När du fyller din pool måste det finnas luftgap mellan påfyllningsslangens mynning och vattenytan. Det innebär att den trycksatta slangen aldrig får hamna under vattenytan. Att lägga en slang på botten och fylla på med vatten är inte säkert ur hygiensynpunkt, eftersom de kommunala dricksvattenledningarna är trycksatta. Om trycket i ledningen sjunker eller försvinner tillfälligt eller långvarigt, kommer vattnet från poolen sugas tillbaka och dina egna vattenledningar i din fastighet blir förorenade av poolvattnet. Även närliggande fastigheter riskeras eftersom de är anslutna till samma ledningsnät. 

Om din fastighet är ansluten till kommunalt vatten har du ett återströmningsskydd installerat för att förhindra att vatten sugs tillbaka in i ledningarna, men det är inte tillräckligt säkert för att upprätthålla hygienkraven på livsmedel för att avskilja dricksvatten från förorenad vätska, som ju poolvatten är.

Tömning

Från privata småpooler, badtunnor och utomhusspa hanteras två typer av vatten: rengöringsvatten och badvatten. Tömning av hela poolen är inte nödvändig, det vanligaste är att du behåller det mesta vattnet över vintern. Men rengöringsvattnet behöver du ta hand om.

Så här tar du hand om rengöringsvattnet

Rengöringsvatten (från spolning av filter) bör du i första hand använda i din egen trädgård, men du får aldrig riskera att skada grannens dricksvattenbrunn eller att vattnet förs vidare från den egna tomten. Vattnet bör för säkerhets skull antingen avkloreras, eller så kan du vänta några dagar efter senaste klorering så klingar kloret av. Om det inte är möjligt att använda vattnet i trädgården kan vattnet ledas till en dagvattenbrunn (utomhus). Observera att dagvattenbrunnen måste kunna ta emot volymen av vattnet, så du måste tömma poolen långsamt.

Så här tömmer du din pool

Om du måste tömma din pool (vilket alltså bör undvikas) kan vattnet ledas till en dagvattenbrunn (utomhus). Observera att dagvattenbrunnen måste kunna svälja volymen vattnet, så du måste tömma långsamt. Är du osäker om det är möjligt att leda till dagvattenbrunnen så kontakta oss på Kretslopp och vatten. Vattnet du tömmer i en dagvattenbrunn måste avkloreras, alternativt kan du vänta några dagar efter senaste klorering så att kloret klingar av.

Bygglov

Oftast krävs inte bygglov för poolen. Men det krävs i särskilda fall, till exempel om poolen byggs upp mer än 60 centimeter vid fasaden eller om byggandet innebär en markhöjning runt poolen på mer än en halv meter. För helt nedgrävd pool krävs inget bygglov. Om poolen byggs nära tomtgränsen bör du rådgöra med närmaste granne, men du behöver inte bygglov.

Om du vill ansluta din pool till det kommunala VA-nätet ska du skicka en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen  eftersom detta är en anmälningspliktig åtgärd. 

Säkerhet

En pool måste vara säker, inte bara för familjemedlemmarna utan även för små barn i grannskapet som kan förirra sig in på din tomt i ett obevakat ögonblick. Därför ska du sätta upp ett staket runt poolen som ska vara minst 90 centimeter högt och som är svårt att klättra över. Grindar i staketet ska inte kunna öppnas av barn. Ett annat alternativ är att ha ett godkänt poolskydd som klarar vikten av ett barn utan att ge vika.

Mera information

Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA) har bra information på sidan Fyll och töm din pool rätt

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}