Till sidans huvudinnehåll

Så här ansöker du om VA-anslutning


Här får du reda på hur du ska göra för att ansluta din fastighet till Göteborgs kommunala vatten och avlopp. Du får veta vad du behöver för att kunna ansöka, hur du ansöker och hur vi behandlar din ansökan.

Du kan ansluta till dricksvatten och spillvatten, och ofta även dagvatten

Beroende på var du bor i staden kan du ansluta dig till antingen kombinationen av dricksvatten och spillvatten, eller kombinationen dricksvatten, spillvatten och dagvatten. I vissa delar av Göteborg, främst i ytterområdena, går det inte att ansluta sin fastighet till dagvattennätet.

Dricksvatten är rent vatten som har passerat och beretts i ett vattenverk och är klassat som ett livsmedel.  Spillvatten  är använt vatten från till exempel toa, dusch, disk och tvätt.  Dagvatten  är det regn, snö och hagel som rinner av vägar, parkeringsplatser och tak.

Det viktigaste du som fastighetsägare bör veta om hur dagvatten kopplas

Du måste anmäla ditt VA-arbete

Ska du installera vatten och avlopp eller om du tänker flytta VA-ledningar på din tomtmark är det ett anmälningspliktigt arbete. Det betyder att du måste anmäla det till stadsbyggnadsförvaltningen. Anmälningspliktiga arbeten kräver inte bygglov, men måste anmälas till stadsbyggnadsförvaltningen även om de görs i ett större bygglovsbefriat arbete.

Finns det verksamheter som släpper ut fett eller olja i avloppet?

Om det kommer att finnas en verksamhet som släpper ut mer fett än normalt hushållsspillvatten, till exempel en restaurang, i din fastighet måste du installera en fettavskiljare

Om det finns risk att olja från din verksamhet kan komma ut i avloppet eller dagvattennätet måste du ha en oljeavskiljare. Detta gäller vid bensinstationer, biltvättar, verkstäder, parkeringshus och skrotverksamhet eller liknande.

Behöver du veta var andra VA-ledningar går?

Vill du veta var VA-ledningarna du söker ligger ska du gå in på "Ledningskollen" via sidan Var ligger VA-ledningarna?. Det är en webbtjänst där du kommer i kontakt med alla ledningsägare som har ledningar i det aktuella området.

Om du nekas VA-anslutning

I vissa delar av Göteborg går det inte att ansluta till kommunalt VA. Det bestäms av Kretslopp och vattens geografiska verksamhetsområde — hur vårt nät sträcker sig.

När vi fått din VA-ansökan tittar vi på om du kan få ansluta till det kommunala VA-nätet. Om fastigheten ligger utanför vårt verksamhetsområde kan vi inte garantera att du får kommunal VA-anslutning. Beroende på hur området ser ut kan anslutning erbjudas eller nekas. Om vi inte kan ansluta dig till det kommunala nätet kan du vända dig till Miljöförvaltningen för att få hjälp med att ordna eget vatten och avlopp.

Så här gör du för att ansöka om VA-anslutning

 1. 1

  Om du vill ansluta en småhusfastighet

  Är din fastighet ett småhus, och du vill ansluta dricksvatten, spillvatten eller dagvatten till den ska du ansöka om det hos oss på Kretslopp och vatten med blanketten Beställning av VA-anslutning för småhus 

  Ska du bygga ett nytt hus måste du ha en godkänd ansökan om VA-anslutning från Kretslopp och vatten innan du kan få startbesked från stadsbyggnadsförvaltningen.

 2. 2

  Om du vill ansluta någon annan form av fastighet

  För alla andra anslutningar, till exempel till flerfamiljshus, kontor, verksamheter eller småhus med gemensam anslutningspunkt, använder du vår blankett Beställning av VA-anslutning för övrig fastighet

 3. 3

  Se till att din ansökan är komplett

  Kontrollera att du har fyllt i alla uppgifter innan du skickar blanketten till oss, och kontrollera också att du har skickat med de ritningar vi vill ha. När vi har fått en komplett ansökan tar det för närvarande omkring 10 veckor för innan vi kan behandla ditt ärende. 

  Bifoga även en karta (nybyggnadskarta eller VA-situationsplan) som visar ledningarnas läge inom din tomtmark och läge för fördröjningsmagasin.

  Vi behandlar bara kompletta ansökningar och din ansökan måste vara komplett för att läggas i vår kö. När vi får din ansökan registrerar vi den som ett ärende och den får ett ärendenummer. Ange alltid ditt ärendenummer till oss på Kretslopp och vatten i all kontakt som gäller din ansökan.

  Ansökan mejlar du till:

  va-anslutning@ kretsloppochvatten.goteborg.se

  eller skickar via post till:

  Kretslopp och vatten
  Kundnära Tjänster
  VA-anslutning
  Box 123
  424 23 Angered.

 4. 4

  Behöver du tillfällig anslutning av vatten och avlopp?

  Ska du ställa upp av en tillfällig arbetsbod ska du också ansöka om tillfällig anslutning av vatten och avlopp. Om du har frågor eller vill göra en ansökan kontakta kundservice 031-368 27 00, kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se.

 5. 5

  Vad händer med din ansökan?

  När vi har fått en komplett ansökan tar det för närvarande omkring 10 veckor innan vi kan ta oss an ditt ärende. Vi fördelar ärendena till våra handläggare i tur och ordning efter de datum de kommit in till oss.

  När vi börjar behandla ditt ärende blir du kontaktad av en av våra handläggare. Det brukar ta 1-2 veckor att behandla ditt ärende och under denna tid kan du ändra i din ansökan i samråd med handläggaren.

  Anslutningshandläggaren skickar dig sedan en godkänd beställning tillsammans med våra föreskrifter och en preliminär prisuppskattning. Föreskrifterna innehåller information om vilka förutsättningar som gäller för anslutning, vad som behöver göras vid inkoppling, besiktning, installering av vattenmätare och annan viktig information. Läs denna information noggrant!

 6. 6

  När servisen – anslutningspunkten – för ditt VA är på plats

  När VA-ansökan är godkänd har du tre veckor på dig att göra ändringar i den. Gör du inga ändringar kommer vi att beställa utbyggnad av serviserna. Servisen är den punkt i kommunens VA-nät där du ska koppla på ditt vatten och avlopp. Den läggs vanligtvis ungefär en halv meter utanför din tomtgräns. När serviserna är byggda kommer ägaren till fastigheten att få en faktura av oss för arbetet med servisen.

  Om serviserna finns sedan tidigare skickar vi en faktura i samband med att vi godkänner VA-ansökan. Fakturan skickas till ägaren av fastigheten eller till den som har ett arrendeavtal med markägaren.

 7. 7

  Våra byggkontrollanter ska besiktiga VA-inkopplingen innan du kan använda den

  Du måste ha en vattenmätare kopplad till dricksvattenledningen in i din fastighet. Du får själv förbereda platsen för montering av vattenmätare, men det är bara vår personal som får montera den. Du kan läsa mer om det på sidan Om vattenmätare och avläsning.

  När inkopplingen till de kommunala ledningarna är gjord kontaktar du våra byggkontrollanter så att de kan besiktiga anslutningen. Besiktningen ska göras efter du har kopplat ditt VA till allmän ledning men innan schakten är återfyllda, så att våra kontrollanter tydligt kan se att allt är riktigt gjort. De utfärdar inte något besiktningsprotokoll om besiktningen inte kunnat göras i öppet schakt.

  Avsyningsprotokollet som du får av byggkontrollanterna lämnar du till stadsbyggnadsförvaltningen, som är de som ger dig slutbesked om din inkoppling. När inkopplingen är godkänd är din VA-anläggning klar att börja användas.

Kontakta Kretslopp och vattens VA-anslutningsenhet om du har frågor

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"VA-anslutning, förvaltningen Kretslopp och vatten", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Du ansöker om bygglov innan du beställer VA-anslutning

Har du frågor om din bygglovsansökan ska du kontakta stadsbyggnadskontoret: 031- 368 19 60

Här läser du mer om bygglovsansökan
${loading}