Till sidans huvudinnehåll

Välj giftfritt när du shoppar

Ställ frågor när du handlar. Var misstänksam mot varor som har en stark kemikaliedoft. Som konsument har du rätt till information om en varas kemikalieinnehåll.

Varför ska du fråga?

Det finns tre viktiga anledningar till att du ska fråga om en varas kemikalieinnehåll:

  • För att skydda din hälsa och skona miljön.
  • För att använda din möjlighet att som konsument påverka utvecklingen och minska förekomsten av farliga ämnen i varor.
  • För att det nu finns en lag på att alla har rätt att få information om ifall en vara innehåller farliga ämnen.

Kemiska ämnen kan läcka ut från varan under hela dess livslängd

När ett kemiskt ämne finns i en vara, kan det under vissa omständigheter läcka eller avdunsta från varan. Det kan hända under själva tillverkningen av varan, när den används eller när varan blir till avfall. En del kemiska ämnen kan orsaka negativa effekter på människors hälsa och på miljön.

Vilka slags varor handlar det om?

Alla varor innehåller kemiska ämnen. De ingår i de material och komponenter som varorna är tillverkade av. Kemiska ämnen kan också vara tillsatta för att ge varan vissa egenskaper. Det kan till exempel handla om att göra en plast mjuk, ett tyg mindre brandfarligt eller för att ge varan en blank metallyta.

Exempel på kemiska ämnen som kan spridas från varor och ge negativa effekter är

  • mjukgörande ftalater (plastprodukter)
  • vissa flamskyddsmedel (textilier)
  • tungmetaller som krom (skinn), bly (smycken) och kadmium (konstnärsfärger, laddbara batterier)
  • antibakteriella ämnen som silver (träningskläder och kylskåp) och triclosan (tandkräm och deodoranter).

Vem har ansvaret?

Det är företagen, som säljer varor på marknaden, som är ansvariga för att varorna inte skadar människors hälsa eller miljön. Myndigheternas roll är att kontrollera att företagen tar sitt ansvar.

Detta kan företagen göra

Arbeta medvetet med kemikaliefrågorna. Hålla koll på vilka kemikalier varorna innehåller, ställa krav på leverantörer, göra egna stickprovskontroller. Byta ut produkter som innehåller farliga ämnen. Informera kunderna om varornas innehåll av farliga ämnen. Mer information om butikernas ansvar finns på sidan Kunna svara - på frågor om kemikalier i varor.

Detta kan du som konsument göra

Ställ frågor i affären. Var misstänksam mot varor som luktar starkt av kemikalier. Det är inte vanligt, men det händer att vissa varor orsakar allergier eller andra överkänslighetsreaktioner. Vid sådana besvär, meddela företaget där varan köptes.

Om du vill ha stöd för hur du ska fråga kan du använda en blankett som miljöförvaltningen tagit fram.

Våga fråga - välj giftfritt när du shoppar

Vill du veta mer?

Kemikalieinspektionen informerar konsumenter om kemikalier i vardagen, och har bland annat särskilda sidor om barn och kemikalier.

I Göteborg är det miljöförvaltningen som har uppdraget att bedriva tillsyn på företagens kemikaliehantering. Miljöförvaltningen har som ett av sina mål att arbeta för ett Giftfritt Göteborg.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring kemikalier i varor så kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}