Till sidans huvudinnehåll
Hand håller upp mobil som visar Smarta Kartans hemsida framför Byteshyllan på Frilagret.

Smarta Kartan


I Göteborg finns många delningstjänster. Smarta Kartan Göteborg är en digital karta som visar verksamheter där du kan hyra, dela, byta, låna, ge och få.

Vad finns på Smarta Kartan Göteborg?

Smarta Kartan är en webbsida och en digital karta som visar dig verksamheter där du kan hyra, dela, byta, låna, ge och få. Syftet med kartan är att underlätta för göteborgare och besökare att leva hållbart. På den digitala kartan hittar du ett hundratal initiativ – allt från cykelkök, bytesgrupper och klädbytardagar till gratisbutiker och digitala plattformar för delande.

Du hittar kartan på: smartakartan.se

Smarta Kartans bakgrund

Smarta Kartan är framtagen i ett samarbete mellan den ideella föreningen Kollaborativ Ekonomi Sverige och Göteborgs Stad, demokrati och medborgarservice. 2016 formaliserades samarbetet genom ett så kallat Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Smarta Kartan har sedan starten spridits till Malmö, Sjuhäradsregionen, Karlstad, Umeå, Gävle och Stockholm.

Smarta Kartan har vunnit det europeiska priset Eurocities Award.

Film om Smarta Kartan

Här kan du se en animerad film om Smarta Kartan.


Kontakta demokrati och medborgarservice

Har du frågor om Smarta Kartan? Kontakta demokrati och medborgarservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postadress

Box 11364
404 28 Göteborg

Öppettider

Relaterad information

Kommun och politik

Sharing City Göteborg

${loading}