Till sidans huvudinnehåll

Stomnätskarta

Ett stomnät är noggrant inmätta och markerade punkter i både plan och höjd och används som referenspunkter vid till exempel geodetisk mätning, kartering och projektering med mera. Via karttjänsten kan du ta fram koordinater samt punktskisser på våra stompunkter.

En stompunkt kallas också polygonpunkt eller fix och kan till exempel vara markerad med en stålspik nedslagen i asfalten, en ståldubb i byggnadssockel eller ett rör nedslaget i marken.

Stompunkternas position är redovisad i ett koordinatsystem. För Göteborgs stompunkter i plan benämns koordinatsystem SWEREF 99 12 00 och i höjd RH 2000.

Göteborgs Stad utför i dagsläget inget underhåll eller kontinuerlig inventering av sitt stomnät. Vi kan därför inte garantera att redovisade punkter fortfarande finns kvar utan det rekommenderas att användaren själv kontrollerar punkternas status och noggrannhet. Om någon markering inte återfinns eller visar sig vara skadad, meddela gärna oss, kontaktuppgifter finns i slutet av sidan. 


Kontakta mätenheten

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Lantmäteri", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}