Till sidans huvudinnehåll

Lantmäterimyndighetens taxa och avgifter


Här hittar du information om Lantmäterimyndighetens taxor och avgifter.

Kostnaden för nedlagd tid och eventuella utlägg debiteras alltid. Detta gäller även om ärendet avvisas, inte går att genomföra eller ansökan återkallas. Ärendet kan komma att delfaktureras.

Timtaxa

  • Lantmäterimyndighetens timtaxa för förrättningslantmätare: 1 600 kronor per timme.
  • Lantmäterimyndighetens timtaxa för mätningsingenjörer: 1 300 kronor per timme.
  • Lantmäterimyndighetens timtaxa för biträdande handläggare: 1 200 kronor per timme.

Saktaxa

Följande avgifter debiteras enbart med fast belopp:

  • Registrering av ändrat andelstal enligt 24 a § anläggningslagen: 3 250 kronor per gemensamhetsanläggning och 700 kronor per fastighet utöver den första.
  • Godkännande av överenskommelse enligt 43 § anläggningslagen: 6 500 kronor per gemensamhetsanläggning och 700 kronor per fastighet utöver den första.
  • Beslut om anslutning enligt 42 a § anläggningslagen: 6 500 kronor per gemensamhetsanläggning och 700 kronor per fastighet utöver den första.
  • Avvisande av ansökan som är så ofullständig att den inte kan ligga till grund för en förrättning: 6 500 kronor.

Kontakta Lantmäterimyndigheten

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Lantmäteri", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}