Till sidans huvudinnehåll

Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet. Det är alltså knutet till din fastighet och inte till dig som fastighetsägare.

Officialservitut

Ett officialservitut bildas genom ett beslut hos en myndighet, vanligen hos oss på lantmäterimyndigheten. Det är vanligt att officialservitut bildas i samband med någon annan åtgärd, till exempel avstyckning, då rätt till väg, avlopp, vattenledning, parkering och så vidare, inte alltid kan lösas inom den egna fastigheten. De flesta officialservitut finns redovisade i fastighetsregistret samt på registerkartan. Ansök om att bilda, ändra eller upphäva ett officialservitut

Avtalsservitut

När du och exempelvis ägaren till grannfastigheten ingått ett privat avtal gäller detta er emellan. Skriftligt avtal är att rekommendera vid eventuell tvist. För att vara giltigt som servitut måste avtalet innehålla vissa särskilda moment vilket framgår av fjortonde kapitlet jordabalken -Riksdagen

Vill du offentliggöra avtalet gentemot övriga grannar, framtida köpare, myndigheter, företag med flera kan du vända dig till Fastighetsinskrivningen som är en del av statliga Lantmäteriet. Ditt avtal kommer då att synas i fastighetsregistret på den belastade fastigheten.

Kontakta Lantmäterimyndigheten

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Lantmäteri", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}