Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Rättigheter kring din fastighet

Har grannen rätt att köra in sin bil på din fastighet? Får kommunen gräva ner nya avloppsledningar som korsar din fastighet?

Avtalsrättigheter och officialrättigheter

  • Avtalsrättigheter innefattar bland annat nyttjanderättsavtal, arrenden och avtalsservitut. Dessa skrivs som avtal mellan personer eller mellan fastigheter utan inblandning av myndigheter. Avtalsrättigheter kan skrivas in i fastighetsregistret för att offentliggöra avtalet gentemot övriga grannar, framtida köpare, myndigheter, företag med flera. Detta gör du på Fastighetsinskrivningen som är en del av statliga Lantmäteriet. Eftersom dessa rättigheter är avtal mellan parterna går dessa enbart att bilda om parterna är överens.

  • Officialrättigheter är bildade genom myndighetsbeslut. De rättigheter som bildas av lantmäterimyndigheten är officialservitutgemensamhetsanläggningar och ledningsrätter. Dessa rättigheter bildas vanligtvis i samförstånd mellan alla inblandade men kan i vissa situationer även bildas mot någons vilja.

Vad är den bästa lösningen för min fastighet?

Inom tätbebyggda områden har du så gott som alltid möjlighet att använda kommunala gator och allmänna vatten- och avloppsledningar. Bor du däremot på landet kanske du behöver använda en annan fastighet för att tillgodose behovet av väg eller vatten och avlopp.

Prata med dina grannar och hör vilken lösning de har. Den bästa lösningen kan i vissa fall vara att ni gemensamt bygger en anläggning. Oavsett om behovet är gemensamt för flera fastigheter eller inte, kan en rättighet skapas genom att du ansöker om en lantmäteriförrättning. En rättighet innebär att du har rätt att använda områden på en annan fastighet utan att själv äga markområdet. En prövning om lämplighet måste göras inom lantmäteriförrättningen.

Hur får jag reda på vad som gäller för min fastighet?

Genom att använda Lantmäteriets tjänst Min fastighet kan du se om det finns några servitut eller andra rättigheter registrerade på din fastighet. För rättigheter bildade genom lantmäteribeslut går det även att se den handling där rättigheten bildades. Behöver du hjälp att förstå en rättighet bildad genom ett lantmäteribeslut kan du kontakta lantmäteriavdelningen via kontaktuppgifterna nedan.

Vill du veta vad en avtalsrättighet innebär måste du beställa handlingen. Avtalsrättigheter registrerade efter den 1 juni 2008 beställs från Fastighetsinskrivningen som är den del av statliga Lantmäteriet. Äldre handlingar måste beställas från Riksarkivet.

Kontakta Lantmäterimyndigheten

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Lantmäteri", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}