Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Ändra andelstal

Andelstal i befintlig gemensamhetsanläggning kan ändras antingen genom att föreningens styrelse har behörighet att ändra andelstal enligt anläggningsbeslutet eller genom att beslut om att ändra andelstal tas på föreningsstämma. I båda fallen måste ändringen registreras av lantmäterimyndigheten.

Ändra andelstal i enlighet med anläggningsbeslutet (24a AL)

Har styrelsen i din samfällighetsförening behörighet enligt anläggningsbeslutet, att ta beslut om ändrade andelstal för delägarfastigheter i samfälligheten ska denna ändring registreras av lantmäterimyndigheten. Styrelsens beslut gäller först då lantmäterimyndigheten registrerat de nya andelstalen i fastighetsregistret.

Vanligaste anledningen till att andelstal behöver ändras är att fastighetens användning ändras, till exempel när en obebyggd fastighet blir bebyggd, Gemensamhetsanläggning

Så här gör du

  1. Fyll i blanketten
    Anmäl ändrade andelstal

  2. Skicka eller lämna dina handlingar till:
    Lantmäterimyndigheten i Göteborgs Stad, Köpmansgatan 20, Box 2554, 403 17 Göteborg. När det är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.

Ändra andelstal efter beslut på samfällighetsföreningens stämma
(43a AL)

På föreningsstämman kan samfällighetsföreningen enligt 43a § AL ta beslut om att ändra andelstal. Stämman kan endast ta beslut om att ändra andelstalen för befintliga delägare i gemensamhetsanläggningen. Föreningsstämman ska besluta om ersättning samtidigt som beslut om ändring av andelstalen.

Minst två tredjedelar måste rösta för ändringen på stämman. För att de nya andelstalen ska börja gälla måste ni ansöka om godkännande hos lantmäterimyndigheten. De nya andelstalen börjar gälla först när ändringen godkänts och registrerats av lantmäterimyndigheten.

För mer information och ansökningsblankett: Ändra andelstal 43 a § anläggningslagen Lantmäteriet

Kontakta Lantmäterimyndigheten

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Lantmäteri", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}