Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Frågor och svar om lantmäteri

Här finns några av de vanligaste frågorna och svaren därtill. Finns inte svaret på din fråga kan du kontakta den kommunala lantmäterimyndigheten.

Vad kostar en lantmäteriförrättning?

Kostnaden för en lantmäteriförrättning baseras på tidsåtgången och betalas normalt av berörda sakägare. Olika ärenden kräver varierande arbetsinsats beroende på innehållet i berörda fastigheter såsom förekomsten av samfälligheter, oklara fastighetsgränser, belastande rättigheter eller om fastigheten är belånad. Även behovet av mätning, sammanträde och samråd med andra myndigheter påverkar kostnaden för förrättningen. När din ansökan är granskad kan vi ofta erbjuda dig en överenskommelse om fast pris.

Ett prisexempel på fast pris:

  • Avstyckning av en normalstor bostadsfastighet utan fastighetsbestämning kostar i normalfallet runt 45 000 - 55 000 kronor.
  • Det är inte ovanligt att det krävs fler åtgärder för att ärendet ska gå att genomföra, såsom t ex en fastighetsbestämning, bildande av servitut eller inträde i en gemensamhetsanläggning för t ex väg. Det kan medföra en betydligt högre förrättningskostnad och det är inte alltid vi kan erbjuda ett fast pris.
  • Tillkommande åtgärder kan också innebära att du behöver betala en ersättning till berörda fastighetsägare eller samfällighetsförening, utöver förrättningskostnaden.
  • Se mer under Lantmäterimyndighetens taxa och avgifter.

Kan jag dela min fastighet?

För att nybilda en fastighet så gäller de allmänna lämplighetskraven och att det endast får ske i enlighet med gällande planer och bestämmelser. Både ny fastighet och stamfastighet måste fungera för sitt ändamål, till exempel åretruntbostad. Med det menas bland annat att väg, vatten och avlopp ska kunna lösas.

Har min fastighet rätt till utfart?

Med ledning av protokoll och beskrivningar från lantmäteriakter som berör din fastighet hittas svaret om utfartsrätt finns eller inte. Dessa kan du komma åt hemifrån via Lantmäteriets tjänst Min fastighet . Du kan också få kopior av akter från stadsbyggnadsförvaltningens arkiv eller via självservicedatorerna på stadsbyggnadsförvaltningen. I vissa fall kan ett servitut eller en gemensamhetsanläggning vara otydliga och det kan då behövas en fastighetsbestämning för att ta reda på vad rättigheten innebär.

Hur lång tid tar en lantmäteriförrättning?

På sidan ansök om lantmäteriförrättning finns uppgifter om hur lång väntetiden är innan en handläggare utses. Ett normalt ärende handläggs på 2-3 månader efter att handläggare har utsetts men det kan av olika anledningar ta längre tid. I dialog med förrättningslantmätaren som handlägger ditt ärende får du ta del av tidsplanen för ärendet. Du får också veta hur du själv kan bidra till en effektiv process. Ta del av lantmäteriprocessen.

Var går min fastighetsgräns?

Din fastighetsgräns går mellan de gränsmarkeringar som blivit markerade på marken när din fastighet bildades. För att söka efter dessa markeringar tar du hjälp av karta och teknisk beskrivning från den lantmäteriakt där fastigheten bildades. Ett långt måttband kan vara god hjälp. Har du svårt att hitta gränserna? Kontakta lantmäteriavdelning så kan vi hjälpa dig.  

Kontakta Lantmäterimyndigheten

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Lantmäteri", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}