Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Fastighetsregistret

I fastighetsregistret finns information om landets alla fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar med mera.

Kontakta statliga lantmäteriet för lantmäterihandlingar

30 maj 2024

Statliga lantmäteriet har sedan 24 maj begränsat möjligheten för kommuner att ta del av och lämna ut handlingar i lantmäteriåtgärder. Behöver du lantmäterihandlingar så ska du därför i nuläget kontakta statliga lantmäteriet. Handlingar i pågående lantmäteriärenden lämnas ut av oss på stadsbyggnadsförvaltningen, kontakta vår kundservice.

Mer information på Lantmäteriets webbplats.

Gör utdrag från fastighetsregistret

Stadsbyggnadsförvaltningens arkiv tillhandahåller alla akter och handlingar. Du kan själv ta fram information om fastigheter via självservicedatorer på Köpmansgatan 20 i entréplan, eller ta hjälp av personalen i kundservice för att plocka fram akter och handlingar.

I den digitala tjänsten Lantmäteriet - min fastighet hittar du också information och akter på din fastighet.

Om du har frågor om fastighetsregistrets allmänna del inom Göteborgs Stad, kontakta oss på lantmäteriavdelningen, kontaktuppgifter finns längst ner.

Har du frågor om inskrivningsdelen, kontaktar du fastighetsinskrivningen på statliga Lantmäteriet.

Har du frågor om taxeringsdelen, kontaktar du Skatteverket.

Uppgifterna i fastighetsregistret är uppdelat i tre delar: 

Allmänna delen

Utgör det officiella registret över Sveriges indelning i fastigheter och samfälligheter. Vi uppdaterar det mesta av den allmänna delen för fastigheter inom Göteborg:

  • uppgifter om fastigheter och samfälligheter
  • koordinater, planer och bestämmelser
  • kvarter, gemensamhetsanläggningar samt registerkartan.

Inskrivningsdelen

  • lagfarts- och tomträttsuppgifter, till exempel köpeskilling, köpedatum och ägare
  • inteckningar, rättighetsinskrivningar
  • anteckningar och uppgifter om äldre förhållanden

Taxeringsuppgiftsdelen (hanteras av Skatteverket)

  • taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader

Kontakta Geodata- och lantmäteriavdelningen

Telefon stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Geodata- och lantmäteriavdelningen, adresser", "content":"Postgatan 10" } }]
${loading}