Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Beställ övrig lantmäteriservice

Vi upprättar ägarförteckningar och fastighetsutredning. Vi kan även hålla i vissa sammanträden.

Förteckningar

Beställningar av uppdrag att ta fram olika typer av förteckningar, gör vi i mån av tid. Kontakta oss gärna innan du beställer. Kan vi inte ta emot ditt uppdrag finns det privata aktörer som kan sammanställa denna typ av information.

Markägarförteckning

Är en förteckning över vilka som äger fastigheter inom ett geografiskt avgränsat område till exempel inom en järnvägsplan.

Fastighetsförteckning

En fastighetsförteckning redovisar information om fastigheter och rättigheter inom ett specifikt område. Vi kan hjälpa dig och ta fram en fastighetsförteckning.

Delägarförteckning för samfällighetsföreningar

Om du köper en fastighet/tomträtt som har del i en samfällighet eller gemensamhetsanläggning, och som har föreningsförvaltning, blir du automatiskt medlem i samfällighetsföreningen.

Vid kallelse till föreningsstämma eller vid beslut om debiteringslängd är det extra viktigt att styrelsen vet vilka som är medlemmar i samfällighetsföreningen.

Vi kan upprätta en aktuell delägarförteckning

I större gemensamhetsanläggningar, där de deltagande fastigheterna/tomträtterna frekvent byter ägare, kan man därför behöva lite hjälp med att hålla medlemslistan aktuell. Vi kan på beställning upprätta en aktuell delägarförteckning över samtliga delägande fastigheter/tomträtter tillsammans med deras ägare. Förteckningen kan till exempel användas som en årlig kontroll av att de medlemmar som finns i föreningens medlemslista, stämmer överens med dem som är registrerade i fastighetsregistret.

Utredningar

Beställningar av uppdrag att göra utredningar gör vi i mån av tid. Kontakta oss gärna innan du beställer. Kan vi inte ta emot ditt uppdrag finns det privata aktörer som kan göra sådana utredningar.

Fastighetsutredning

Med vår hjälp kan du få reda på vilka förhållanden som gäller för en eller flera fastigheter. Exempelvis om min fastighet har eget vatten, eller var mitt utfartsservitut är lokaliserat.

Kostnad

Vi debiterar enligt stadsbyggnadsnämndens taxa, efter tidsåtgång eller fast avgift. Läs mer i stadsbyggnadsnämndens avgifter och taxa, se kapitel Taxetabell – Fastighetsrättsliga åtgärder. Observera att moms tillkommer på alla uppdrag utom sammanträden för föreningsbildning och delägarsammanträden.

Så här gör du

  1. Fyll i blanketten

    Beställ övrig Lantmäteriservice

    Läs mer om hur kommunen behandlar dina personuppgifter

  2. Skicka eller lämna dina handlingar till:

    Lantmäterimyndigheten i Göteborgs kommun, Köpmansgatan 20, Box 2554, 403 17 Göteborg. När det är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.

Kontakta Lantmäterimyndigheten

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Lantmäteri", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}