Till sidans huvudinnehåll

Ansök om lantmäteriförrättning


Vill du få en lantmäteriförrättning genomförd? Du kan antingen ansöka digitalt eller fylla i en ansökningsblankett och skicka via post.

Ansök och komplettera ärenden digitalt

Du kan skicka din ansökan om lantmäteriförrättning digitalt. Det enda som behövs är att du och dina medsökande har en E-legitimation (till exempel mobilt BankID). I dagsläget finns möjlighet att digitalt ansöka om Fastighetsreglering, Avstyckning, Klyvning och Sammanläggning. Vill du hellre ansöka analogt så finns också en blankett på sidan.

Ansök digitalt om lantmäteri­förrättning

 • När du startar din digitala ansökan kommer du till en sida utanför goteborg.se. Om du har skyddad identitet ska du alltid söka via pappersblankett.
 • I e-tjänsten kan du på olika sätt förklara och illustrera din önskade förändring med hjälp av ett kartverktyg som erbjuder mät- och ritmöjligheter. I tjänsten finns även förklaringar till de flesta begrepp som förekommer under en förrättning.
 • Du kan antingen göra en ny ansökan eller fortsätta med en tidigare påbörjad ansökan som ännu inte skickats in. När du är färdig kan du signera och skicka in din ansökan direkt till Lantmäterimyndigheten.
 • Via e-tjänsten går det även att komplettera ett pågående ärende, oavsett om ansökan har skickats in digitalt eller via post från början.

Tänk på innan du ansöker digitalt

 • Din ansökan ska vara signerad av dig som fastighetsägare eller ditt ombud med fullmakt.
 • Om fastigheten ägs av flera personer eller dödsbo, så krävs normalt att alla delägare eller deras ombud signerar ansökan.
 • Alla sökande behöver ha e‑legitimation (till exempel mobilt BankID)
 • Du behöver ha alla handlingar som ska bifogas i digitalt format. Exempel på handlingar som kan behövas är förvärvshandlingar (till exempel köpeavtal), bygglov/förhandsbesked, överenskommelser/avtal, behörighetshandlingar, strandskyddsdispenser eller förvärvstillstånd.
 • Handlingar kan laddas upp i formaten JPG, GIF, PNG och PDF.

Så behandlar kommunen dina personuppgifter

Ansök om lantmäteriförrättning när du ska:

Har du köpt, fått eller bytt till dig del av en fastighet som ska avskiljas från resterande av fastighet måste du ansöka om en lantmäteriförrättning inom sex månader från dagen då överlåtelsehandlingen undertecknats, annars blir överlåtelsen ogiltig. Bifoga köpehandlingen med ansökan.

När styrelsen för en samfällighetsförening ska anmäla ändrade andelstal i en gemensamhetsanläggning behöver blanketten anmäl ändrade andelstal fyllas i, blankett och information finns på information och blankett för anmäla ändrade andelstal.

När en fastighet ska inträda, utträda eller ändra andelstal i en gemensamhetsanläggning kan det ske genom en överenskommelse på blanketten Överenskommelse om inträde, utträde eller ändring av andelstal.

När handläggs mitt ärende?

Alla ärenden fördelas i turordning efter ankomstdatum. Beroende på ärendets komplexitet får du räkna med en väntetid från två månader eller längre till dess att du blir tilldelad en handläggare, stegen i lantmäteriprocessen.

Så här gör du

När du ska ansöka via blankett

 1. I din ansökan talar du om vad du vill få utfört och vilka fastigheter som berörs. Bifoga en skiss med förändringen så att missförstånd kan undvikas.
 2. Fyll i blanketten och skriv ut: Ansök om lantmäteriförrättning
 3. Vill du i samband med ansökan även teckna en överenskommelse om fastighetsreglering, marköverföring eller servitutsåtgärd, ska du istället använda blanketten Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering
 4. Din ansökan ska vara underskriven av dig som fastighetsägare eller ditt ombud med fullmakt. Om fastigheten ägs av flera personer eller dödsbo, så krävs normalt att alla delägare eller deras ombud undertecknar ansökan.
 5. Bifoga original eller bestyrkt kopia av handlingar som behövs. Exempel på handlingar som kan behövas är förvärvshandlingar (t.ex. köpeavtal), bygglov/förhandsbesked, överenskommelser/avtal, behörighetshandlingar, strandskyddsdispenser eller förvärvstillstånd.
 6. Posta ansökningsblankett och eventuella bifogade handlingar enligt anvisningarna på blanketten.

Kontakta Lantmäterimyndigheten

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Lantmäteri", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}