Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Adresser

Göteborgs Stad ansvarar för samhällets tillgång till korrekta och tydliga adresser. Vi hjälper vi dig att få en korrekt adress.

Vikten av korrekta adresser i samhället

Aktuella och korrekta adresser med koppling till geografin är grundläggande för en rad verksamheter i olika delar av samhället. Adresserna knyter samman personer, företag och verksamheter med platsen.

Exempel på verksamheter där adresserna är centrala:

  • Räddningstjänsten och polisen
  • Post och distribution
  • Folkbokföringen
  • Transportplanering
  • Navigering och kommunal ärendehantering.

Varför står det fel gatunamn i min webbkarta?

Det kan bero på att vägen inte har fått rätt namn i Nationella vägdatabasen (NVDB). Du kan kontrollera detta själv via Trafikverkets nationella vägdatabas .Du kan lämna in förslag via Transportverket

Vem bestämmer vilket adressnummer som gäller?

Göteborgs Stad bestämmer vilket nummer och eventuell bokstav som en adressplats ska ha. Gatunamn fastställs av kulturnämndens namnberedning.

Vad har jag för postnummer?

Postnord ansvarar för postnummer. Du kan själv söka fram korrekt postnummer i Postnords verktyg

Kontakta Geodata- och lantmäteriavdelningen

Telefon stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Geodata- och lantmäteriavdelningen, adresser", "content":"Postgatan 10" } }]
${loading}